Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

SAMSI ekspanderer kraftig

SAMSI med søsterselskapet SAMSI Instruments, ekspanderer til hele Norden som representant for både Scion Instruments og Bruker Biospin. Ekspansjonen medfører også flere ansettelser i selskapet.
Betjener hele Norden: SAMSI Instruments har inngått avtale med Scion Instruments om salg av GC og GC-MS i de nordiske landene. Fra venstre Terje Aasoldsen, ansvarlig for salg, service og support i SAMSI, Jonas Björklund i SAMSI Instruments og Hans van den Heuvel, global sjef for salg og markedsføring i Scion Instruments.
Betjener hele Norden: SAMSI Instruments har inngått avtale med Scion Instruments om salg av GC og GC-MS i de nordiske landene. Fra venstre Terje Aasoldsen, ansvarlig for salg, service og support i SAMSI, Jonas Björklund i SAMSI Instruments og Hans van den Heuvel, global sjef for salg og markedsføring i Scion Instruments.

SAMSI Instruments, søsterselskap til SAMSI, har fått to nye, store oppdrag:
• Scion Instruments, tidligere Varian/Bruker, har gitt selskapet i oppdrag å organisere salg av GC og GC-MS i de fem nordiske landene. Valget av et eksternt firma som distributør for hele Norden er en ny vei å gå, og forteller vel også noe om SAMSI Instruments posisjon i markedet.
• Bruker Biospin har gitt SAMSI Instruments ansvaret for Applied Markets der selskapet skal selge lavfelts (TD) NMR – også i alle fem nordiske landene. Det er allerede 20-30 instrumenter ute i det norske markedet, der SAMSI er ansvarlige for service og oppfølging.

Eget svensk selskap
For å gjennomføre dette har selskapet etablert et eget svensk selskap, og ansatt Jonas Björklund. Björklund har en Ph.D. fra Stockholms Universitet i analytisk kjemi og har de siste ti årene arbeidet i som produktspesialist i PerkinElmer.
   – Dette er første skritt på veien til videre ekspansjon, forteller Terje Aasoldsen, ansvarlig for salg, service og support.
   I fortsettelsen vil det bli flere ansettelser, i første omgang i Danmark. SAMSI Instruments og SAMSI har i dag mellom 25 og 30 prosent av det norske GC-markedet, og i forbindelse med forskjellige applikasjoner, spesielt innen marine lipider, arbeider allerede Samsi på verdensbasis.
   – God service overfor kundene ligger oss tungt på hjertet, sier Terje Aasoldsen, og SAMSI Instruments ser dette som et høyt prioritert område også i tiden som kommer.