Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Lab Norges forskningspris – utsatt frist

Fristen for å sende inn nominasjoner til Lab Norges forskningspris er utsatt til 20. august 2014. Det gir flere anledning til å sende inn nominasjoner før priskomiteen begynner sitt arbeid. Overlege og professor Tor-Arne Hagve ved Ahus/Universitetet i Oslo, som er medlem av komiteen, sier at det allerede er kommet inn flere sterke nominasjoner, så han ser for seg en spennende prosess.
Professor II Tor-Arne Hagve (bildet)ved Klinikk for indremedisin og laboratoriefag ved Ahus,  professor II Arne Klungland ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, og professor Øyvind Mikkelsen, Institutt for kjemi, NTNU, danner juryen som plukker ut prisvinnerne. De tre representerer henholdsvis Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi, Norsk Biokjemisk Selskap og Norsk Kjemisk Selskap.
Professor II Tor-Arne Hagve (bildet)ved Klinikk for indremedisin og laboratoriefag ved Ahus, professor II Arne Klungland ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, og professor Øyvind Mikkelsen, Institutt for kjemi, NTNU, danner juryen som plukker ut prisvinnerne. De tre representerer henholdsvis Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi, Norsk Biokjemisk Selskap og Norsk Kjemisk Selskap.

Forskningsprisen er på 100.000 kroner. Den retter seg mot unge forskere, under 35 år, som har utført og publisert fremragende forskningsarbeid innenfor naturvitenskaplig forskning knyttet til laboratorier.
   Prisen blir delt ut på Lab 14 som arrangeres på Lillestrøm tirsdag 28. til torsdag 30. oktober i år. Nominasjoner kan sendes til post@labnorge.no

Om Lab Norges forskningspris
Lab Norge ønsker med denne prisen å løfte frem forskning i naturvitenskaplige laboratorier og hedre unge forskere som utfører sin forskning nettopp der.
   Lab Norges forskningspris deles ut hvert tredje år i forbindelse med Lab-messene eller annet arrangement i regi av Lab Norge. Styret i Lab Norge har oppnevnt en komité som innstiller den eller dem som skal motta prisen.
   Målet er at prisen over tid tildeles forskere innenfor ulike fagområder. Norsk Kjemisk Selskap, Norsk biokjemisk selskap og Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi har oppnevnt personer til komiteen.
   Komiteen skal innstille inntil tre kandidater som holder en presentasjon av sitt arbeid på inntil 15 minutter. Vinneren velges blant de tre kandidatene.
   Prisen skal deles ut av en sentral person innen forskning.

Dette er Lab Norge
Lab Norge organiserer laboratoriebransjen i Norge og har rundt 55 medlemsbedrifter som hadde en innenlands omsetning i 2012 på cirka 2,3 mrd. kroner. Medlemmene er leverandører og produsenter av laboratorieutstyr, som instrumenter, reagenser, kjemikalier og forbruksmateriell.
   Bedriftene leverer sine produkter til sykehus, primærhelsetjeneste, ulike private laboratorier og laboratorier innenfor industri, forskning og undervisning, samt kontrollaboratorier. Det er fire produsentbedrifter blant medlemmene, og de eksporterer i stor grad sine produkter til andre land.
   Kontaktpersoner i Lab Norge Sekretariatsleder Tore Flaatrud på telefon 23 32 61 20 eller mobil 907 92 433.