Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Borregaard – Norges smarteste bedrift

Borregaard er kåret til Norges Smarteste Industribedrift i konkurranse med 43 andre bedrifter i Norge. Gjennom aktiv teknologibruk og kontinuerlig omstilling har bedriften blitt svært produktiv, noe som har gitt selskapet god vekst og lønnsomhet, heter det i pressemeldingen fra Norsk Industri. Prisen ble delt ut 7. mai på Industrikonferansen 2014. Rett før jul ble Borregaard tildelt Treforedlingsprisen 2013.
Dag Arthur Aasbø mottok prisen på vegne av Borregaard. (Foto: Kristian Hansen / Norsk Industri)
Dag Arthur Aasbø mottok prisen på vegne av Borregaard. (Foto: Kristian Hansen / Norsk Industri)

Å øke norsk produktivitet står høyt både på den politiske og på næringslivets agenda. Gjennom konkurransen «Norges Smarteste Industribedrift» har Norsk Industri og Siemens utfordret norske industribedrifter om hvordan de utnytter teknologi for å jobbe smartere, øke produktiviteten og skape konkurransefortrinn. Hele 44 industribedrifter over hele landet har konkurrert om prisen.


Borregaard produserer miljøvennlige biokjemikalier og biomaterialer av fornybare råmaterialer, primært trevirke. Borregaard konkurrerer også internasjonalt i markedet for ingredienser og finkjemikalier.


Under utdelingen ble Borregaards driftssenter, som samkjører 15 fabrikker, trukket frem som et viktig eksempel på innovasjon i selskapet. Dette er bygget ut over flere år, i samarbeide med automatiseringsselskapet Honeywell.


Forkant på smart teknologi

Borregaard har utmerket seg ved å være i forkant i å ta bruk smart teknologi for å øke produktiviteten, samtidig som de har drevet kontinuerlig omstilling og funnet lønnsomme markeder i utlandet. I fjor satt selskapet ny produksjonsrekord. I tillegg har det skapt bedre HMS-forhold og flere spennende arbeidsplasser.


– Norske industribedrifter lever i tøff konkurranse med industri i lavkostland, og derfor må vi jobbe smartere og være innovative for å være konkurransedyktige, sier jurymedlem og strategiprofessor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI. – Det er en prestasjon å produsere hjemme i Norge og samtidig selge med god lønnsomhet til utlandet. Dette har Borregaard lykkes godt med.


Stort produktivitetspotensial

Borregaard har kommet langt innen produktivitet, og kan være et forbilde for mange andre.


– Borregaard har gjort mye smart og vi håper mange blir inspirert av det de har fått til, sier konserndirektør Anne Marit Panengstuen i Siemens. – Våre erfaringer er at mange norske industribedrifter har et stort potensial innen automatisering og produksjonsstyring. I enkelte tilfeller kan smartere teknologibruk bidra til flere titalls prosent økning i produktiviteten. Selv om høy innovasjonstakt og utvikling er viktig, finnes allerede mye av teknologien som kan gi forbedringer. Det handler om å se mulighetene for å ta den i bruk.


Viktig satsingsområde

For Norsk Industri er produktivitet og smart teknologibruk et av bransjeorganisasjonens viktigste satsningsområder.


– Gjennom denne konkurransen har vi sett at det finnes gode eksempler, som Borregaard, på effektiv produksjon og høy produktivitet i norsk industri, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri. – Men en utfordring i et høykostland som Norge, er at vi må få opp produktiviteten og forbedre ressursutnyttelsen. Derfor må vi lære av bedrifter som Borregaard om hvordan smart bruk av teknologi skaper økt produktivitet og konkurransekraft. Dette har ikke bare stor betydning for lønnsomheten for den enkelte bedrift, men også avgjørende betydning for velferden i landet vårt.


Bli kjent med Borregaard
 


Les hele pressemeldingen fra Norsk Industri her.