Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

20 år – og like blid!

Når sant skal sies har vel Tore Flaatrud, sekretariatsleder i Lab Norge (tidligere Norske Laboratorieleverandørers Forening) godt og vel passert de 20, men han har ledet sekretariatet til laboratorieleverandørene i 20 år, og det er det grunn til å skrive litt om.


Tekst og foto: Lars Ole Ørjasæter

Nå skulle dette være ev typen «portrettintervju med Tore», men mannen er heller beskjeden på egne vegne og mer opptatt av hvordan hverdagen for de som leverer analyseutstyr og forbruksvarer har utviklet seg de siste 20 årene.
   – Jeg har muligens holdt på for lenge, men utviklingen har vært svært spennende – for alle parter. Spesielt de siste årene har det vært en rivende utvikling. Denne startet med at vi etablerte faggrupper for Helse, forskning og kontroll, industri og økonomi – samt at vi markedsorienterte oss på en helt annen måte enn tidligere, forteller Flaatrud.
   – Vi endret tenkningen fra «innad» til «utad» – og det har ført oss dit vi er i dag. Vi laget ny strategi og en visjon for fire-fem år siden, og den er fortsatt sentral: Lab Norge har som formål å påvirke rammebetingelsene for medlemmene samt være en synlig part for myndigheter og andre.

Samfunnsnyttig
Flaatrud forteller videre at LAB Norges visjon inneholder tre sentrale punkter; Framtidsrettet, Samhandlende og Samfunnsnyttig. Det betyr i praksis at organisasjonen skal «se opp og ut», være samhandlende i forhold til myndigheter, organisasjoner og kunder – og ikke minst heve blikket og ikke bare tenke på egen fordel.
   Flaatrud har sammen med vekslende styrer brukt flere år på å legge om Lab Norge til det den er i dag, samt raffinere strategien som en aktiv aktør som ikke bare er en ren serviceorganisasjon for medlemmene.
   Dette har ført til at Lab Norge for ikke lenge siden engasjerte en egen kommunikasjonsrådgiver for enklere å komme ut med organisasjonens syn på dette og hint.
   – Det viste seg at vi trengte flere timer enn jeg hadde til rådighet, og med Sven Otto Rømcke på plass på informasjonssiden og en egen koordinator for kommende LAB 14 i oktober, har det også blitt mer kapasitet i sekretariatet, sier Flaatrud og legger til at det er Svein Trosby, tidligere VWR-sjef, som blir «løpegutten» som skal passe på at LAB 14 går av stabelen i henhold til det oppsatte skjemaet.
   – De årene det var LAB, ble det messe og stort sett ikke noe annet, og arbeidet med fagsaker er viktig for Lab Norge. Derfor er den måten vi nå har innrettet oss, langt bedre, sier en fornøyd sekretariatsleder. Et eksempel på at Lab Norge i det siste har blitt mer synlige, er Flaatruds debattinnlegg i Dagens Næringsliv fredag 21. februar 2014 der han utfordrer helseforetakene i forhold til den valgte innkjøpsstrategien – som i korthet går ut på å bestille varer nesten hver dag på grunn av avtale med leverandørene om fri frakt og korte leveringstider med de miljømessige konsekvensene dette har i forhold til miljøfiendtlig transport (gjerne fly) og tonnevis med ekstra emballasje.
   – Vi har til nå ikke hørt noe fra helseforetakene i sakens anledning, men vi har utvilsomt tråkket på en miljømessig øm tå, sier Flaatrud.

Suksessen Lab
Norge har klart det Sverige og Danmark sliter med, en messe som samler hele laboratoriemiljøet i Norge til samling rundt kompetanse og markedskunnskap. Svenskene og danskene har slitt for å få til det samme som i Norge, men ikke lykkes på samme måten. Lab har gått jevnt og trutt under litt ulike navn siden 1987, og en har nå landet på messe hvert tredje år.
   – Lab har alltid vært en svært viktig møteplass for medlemmene i LAB Norge og kundene. De siste årene har regelverket for offentlige anskaffelser vært diskutert, men også myndighetene sier at det er viktig med god kommunikasjon mellom næringsliv og brukere, og dette behovet fyller Lab på en utmerket måte, slår Flaatrud fast og legger til at en god anskaffelse fordrer god markedskunnskap.
   Lab Norge har i dag rundt 55 medlemmer og de fleste av disse vil stille ut på Lab. Medlemmene legger normalt beslag på 2/3 av utstillingsarealet, og i tillegg kommer omtrent det samme antallet ikke-medlemmer.
   – ScanLab har også ønsket samarbeid med Norge, men hittil har det blitt med en hyggelig prat. Det er langt nok fra Nord-Norge til Oslo-området – om en ikke skal legge til en ekstra time og fly til København, sier Flaatrud.
   Gøteborg hadde i mange år sin Kemi-messe, men den er for lengst borte. De siste årene har ScanLab flyttet mellom Stockholm og København annethvert år uten å få noen nevneverdig suksess – spesielt ikke når «åstedet» har vært Stockholm – som av mange ikke regnes for å være verdens navle… På grunn av samarbeidsproblemer og forskjellig syn på sakene, sto det to konkurrerende kjemimesser på planen i år: ScanLab på Bella Center og LabMed på «Lokomotivværkstedet». Enden på den visen er at ScanLab nå er avlyst mens LabMed går av stabelen 7. til 9. oktober.
   Vår hjemlige Lab går av stabelen 28. til 30 oktober.

Forskningspris
I juni 2013 etablerte Lab Norge en egen forskningspris på 100 000 kroner. Prisen retter seg mot unge forskere under 35 år som har utført og publisert fremragende forskningsarbeid innenfor naturvitenskaplig forskning knyttet til laboratorier. Prisen kan deles mellom flere verdige kandidater.
   Lab Norges forskningspris skal etter planen deles ut hvert tredje år i forbindelse med LAB-messene eller annet arrangement i regi av LAB Norge, og det er styret i Lab Norge som oppnevner en komité som innstiller den eller de som skal motta prisen.
   – Målet er at prisen over tid tildeles forskere innenfor ulike fagområder. Derfor har vi invitert Norsk Kjemisk Selskap, Norsk biokjemisk selskap og Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi til å delta i komiteen som skal innstille inntil tre kandidater. Disse holder en presentasjon av sitt arbeid på inntil 15 minutter, og vinneren velges blant de tre kandidatene. Derfor vektlegges ikke bare innholdet, men også presentasjonen, forteller Flaatrud som legger til at ønsket er at prisen skal bli delt ut av forskningsministeren eller annen sentral person innen forskning.
   – Vi håper at prisen både skal gjøre Lab Norge mer synlig i det offentlige rom, samtidig som at prisen løfter frem forskning i naturvitenskaplige laboratorier og hedrer unge forskere som utfører sin forskning nettopp der, sier Flaatrud.

Store forandringer
– Da jeg kom inn i laboratorieverdenen, tenkte vi stort sett «innvortes». Nå er dette snudd helt rundt – og det er spennende, sier Flaatrud.
   – Vi har laget gode retningslinjer for deltakelse på fagmøter og småutstillinger, vi har fått på plass standard salgsbetingelser, servicekontrakter og utleiekontrakter som er felles for alle medlemmene, og vi har også arbeidet mye i forhold til de profesjonelle innkjøperne som gjerne ser at leverandøren tar all risiko. For eksempel har ett av kravene fra den kanten vært at prisen skal stå fast i flere år – uansett valutasvingninger og endrede innkjøpspriser for leverandøren. De fleste forstår nok at en må ta opp slike saker, smiler Flaatrud.
   Han kommer tilbake til artikkelen i DN:
   – Fraktfritt er helt i orden så lenge det er rasjonelt og miljømessig forsvarlig, men når alt skal være fraktfritt og levert på minimum tre dager, gir det i gjennomsnitt høyere priser. Det blir dårlig både for samfunnsøkonomien og miljøet, og jeg vet ikke om alle vi samarbeider med har tenkt den tanken fullt ut, avslutter Flaatrud – klar for Lab 14 og nye år for laboratorieleverandørene.