Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Guldberg og Waage-prisen til Signe Kjelstrup

Professor Signe Kjelstrup, NTNU, er årets mottager av Guldberg og Waage-medaljen (Norsk Kjemisk Selskaps medalje til minne om Guldberg og Waages massevirkningslov), den andre kvinne som har fått prisen. Tildelingen ble kunngjort i forbindelse med feiringen av 150-årsjubiléet for Massevirkningsloven nylig.

Guldberg og Waage-medaljen tildeles Signe Kjelstrup.
Guldberg og Waage-medaljen tildeles Signe Kjelstrup.

Med denne prisen er professor Kjelstrup havnet i meget godt selskap, der man finner navn som Synnøve Liaaen Jensen, Tormod Førland, Nils Andreas Sørensen og Odd Hassel.


Medaljen er en forskningspris som tildeles norske kjemikere som anerkjennelse for et vitenskapelig og/eller teknisk kjemisk arbeid utført i Norge. Medaljen ble innstiftet 11. mars 1964 i forbindelse med selskapets feiring av 100-års dagen for oppdagelsen av massevirkningsloven.


Signe Kjelstrup har sin akademiske utdannelse fra NTH. Hun gjorde seg bemerket allerede første semester høsten 1967 som ung, skarp kvinne fra Nord-Norge. Dessuten var hun musiker og spilte fiolin i Studentersamfundets Symfoniorkester. I 1971 avla hun eksamen som sivilingeniør, og i 1974 ble hun tildelt graden Lic. techn. med avhandlingen «Complex formations in Alkali-Aluminium Fluoride Melts».


I 1978/79 var hun Ass. prof. ved School of Medicine and Dentistry, University of Rochester, (New York,USA) som Fullbright fellow. Hun utmerket seg tidlig som faglige sterk, og i 1980 mottok hun Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere. I 1982 ble hun også tildelt graden Dr.techn. med avhandlingen «On the Energetics of Coupled Transport Processes”. Signe Kjelstrup ble ansatt som professor ved NTH i 1986, og har siden 2005 også hatt en deltidsstilling som professor ved Det tekniske universitetet i Delft.


Hennes vitenskapelige arbeid har hatt stor betydning innen irreversibel termodynamikk med spesielt fokus på elektrokjemiske celler, membransystemer og energioptimalisering for prosesskjemiske anvendelser. Det vitenskapelige arbeidet har resultert i et formidabelt omfang. Signe Kjelstrup har publisert over 260 vitenskapelige artikler, og holdt et stort antall foredrag ved utenlandske konferanser.


Hun har forfattet fem bøker innen fagområdet og bidratt i flere andre fagbøker. Boken «Irreversible thermodynamics. Theory and Applications» ble utgitt i 1988, «Elements of Irreversible Thermodynamics for Engineers»  i 2000, «Fysikalsk kjemi» i 2006, «Non-equlibrium thermodynamics of heterogeneous systems» i 2008, og «Non-equilibrium thermodynamics for engineers» i 2010. Hennes bok fra 1988 om irreversible termodynamikk med K. S. Førland og T. Førland som medforfattere ble også oversatt til japansk og kinesisk.


Kjelstrup har også vært medredaktør i det internasjonale tidsskriftet Energy (The International Journal), og medlem av Editorial Board i Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics.


Professor Kjelstrup har veiledet rundt 25 Ph.d.-studenter og over 60 masterstudenter. Hun har også deltatt i et stort antall doktorgradskomitéer ved disputaser i utlandet. Flere av hennes studenter har mottatt priser og hedersutnevnelser for sine avhandlinger. Det vitenskapelige arbeidet hennes er verdsatt av mange. Hun er utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Nord-Øst Kina. Hun har også vært gjesteprofessor ved flere utenlandske universiteter, ved Medical College of Ohio i 1988/1989, ved University of Leiden i 1997/98, ved University of Kyoto i 2000, og ved University of Barcelona i 2004.


Signe Kjelstrup har blant annet vært medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi fra 1986, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab fra 1988, og Det Norske Videnskaps-Akademi siden 1992. Hun har bred erfaring fra Norges Forskningsråd, der hun gjennom en årrekke og over lange perioder har vært oppnevnt som medlem i ulike råd og nemder samt i Norges forskningsråd hovedstyre. Ved tidligere NTH var hun leder av NTHs doktorgradsutvalg, og dekana på Fakultet for kjemi og kjemisk teknologi. Hun har dessuten vært medlem av bedriftsforsamling ved Hydro Aluminium.


Allerede fra 80-tallet var Signe Kjelstrup aktivt engasjert i forskningspolitikk. Hun deltok blant annet i offentlige utredninger (NOU) om Snøhvit-utbyggingen, om organisering av universitetssektoren og om høyere utdanning som medlem i Mjøs-utvalget. I 2007/2008 tilbrakte hun et år ved det prestisjetunge Senter for grunnforskning i Oslo, der hun var gruppeleder for sitt prosjekt Nature-inspired Chemical Process Design - som handlet om å designe kunstige systemer til bruk i industrien, etter inspirasjon fra naturen. Fokuset var biologiske motorer i nanostørrelser og brenselsceller. Hun har også hatt stor suksess med flere større forskningsprosjekter, blant annet Storforskprosjektet «Transport on a nanoscale; at surfaces and contact lines» som gikk i perioden 2005–2010.


Kjelstrup har vært gjenganger i Advisory Board for den internasjonale konferansen «International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, ECOS». Også i år er hun delaktig i den vitenskapelige komiteen for ECOS 2014 som avholdes ved Åbo Akademi University i Finland. Pr. i dag er hun travelt opptatt som prosjektleder og samarbeidspartner i flere store forskningsprosjekter både sammen ned internasjonale forskningsgrupper og industri. Blant annet er hun prosjektleder for det institusjonsforankret strategiske prosjektet (ISP) «From Molecules to Process Applications».