Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Borregaard får 18,8 millioner fra NFR

(2014.01.30) Borregaard har fått tilsagn om 18,8 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd (NFR). Midlene skal benyttes til to ulike innovasjonsprosjekter basert på biomasse, som råstoff.


 

Borregaard har som mål å utvikle en prosess for å produsere spesialcellulosekvaliteter til bruk i avanserte kjemikalier.(Foto: Karl J. Gurandsrud)
Borregaard har som mål å utvikle en prosess for å produsere spesialcellulosekvaliteter til bruk i avanserte kjemikalier.(Foto: Karl J. Gurandsrud)

– Dette er den andre større tildelingen vi har fått i løpet av få uker, noe som viser at våre forskningsprosjekter både representerer stor verdiskaping og troverdighet i fagmiljøene. Begge forskningsprosjektene har en miljømessig oppside ved at sluttproduktene er biobaserte, sier administrerende direktør Per A. Sørlie i Borregaard.


Midlene kommer fra Skog-Verdi, et samarbeid mellom støtteprogrammene BIA (Brukerstyrt Innovasjonsarena) og BIONÆR (Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer). Det ble til sammen lyst ut 25 millioner kroner til nye prosjekter basert på skog og tre til produkter. Bakgrunnen for utlysningen er Regjeringens tiltakspakke for skogsektoren i revidert nasjonalbudsjett for 2013. Støtten forutsetter at Borregaard selv bidrar med rundt 33 millioner kroner fordelt på de to prosjektene innen henholdsvis lignin og spesialcellulose.


Bindemidler og ren cellulose

10,8 millioner kroner er innvilget prosjektet «Green Binder», et samarbeidsprosjekt mellom Elkem og Borregaard, der målet er å utvikle biobaserte bindemidler til karbonprodukter. Dette prosjektet er også støttet av Innovasjon Norge med 2,7 millioner kroner.


I tillegg er 8 millioner kroner innvilget prosjektet «High Purity Cellulose» som har som mål å utvikle en prosess for å produsere spesialcellulosekvaliteter til bruk i avanserte kjemikalier. Også dette prosjektet er i tillegg støttet av Innovasjon Norge med 7,3 millioner kroner.Støttemidlene skal brukes over tre år.


Betydelig verdiskapingspotensiale
– Prosjektkvaliteten, prosjektenes verdiskapingspotensial og bedriftens evne til å realisere innovasjonen har vært avgjørende ved tildelingene, sier seniorrådgiver Ulf Rune Visur Syvertsen i NFR. – Begge Borregaard-prosjektene kan tydelig relateres til fornyelse og omstilling. Fremtidig vekst i skogsektoren vil komme fra nye produkter, ny utnyttelse av råstoff og ny teknologi. Her er Borregaard langt fremme.


Om Borregaard:

Borregaard har et av verdens mest avanserte bioraffinerier. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer, i hovedsak trevirke, produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier, biomaterialer og bioetanol som kan erstatte oljebaserte produkter. Selskapet har 1.050 ansatte fordelt på fabrikker og salgskontorer i 16 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika. Borregaard har også sterke posisjoner innen ingredienser og finkjemikalier. Konsernet bruker rundt 150 millioner kroner årlig til forskning og utvikling og har et eget forskningssenter med 80 ansatte innen ulike kjemiske disipliner i Sarpsborg. Rundt 15 prosent av selskapets omsetning kommer fra nye produkter lansert de fem foregående årene.