Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Massevirkningsloven 150 år: Tiltak for barn og unge

Massevirkningsloven ble framsatt i Christiania i 1864 av Cato Maximilian Guldberg og Peter Waage. Med andre ord er det 150-årsjubileum i 2014, og det vil norske kjemikere gjerne markere.


Tekst: Professor Einar Uggerud

Ved siden av et eget jubileumsseminar med både historisk og vitenskapelig innhold (se egen sak i Kjemi 6/13), samt noen formidlingsprosjekter (se bl.a. Kjemi 1/14), ønsker vi å benytte anledningen å skape interesse for kjemifaget og formidle fagkunnskap til barn og ungdom.
   Rekrutteringssituasjonen innen tekniske fag og realfag er stadig vanskelig, og med de alvorlige utfordringene verden står overfor innen klima, miljø og energiforsyning, er det betimelig å vise hvilken viktig rolle naturvitenskapen og kjemien spiller for velstandsutvikling for alle og bærekraftig bruk av jordas ressurser. Norske kjemikere gjorde en stor formidlingsinnsats på dette feltet gjennom Kjemiåret 2011. Vi ønsker å videreføre dette ved Guldberg-Waage-jubileet i 2014, og har bestemt å gjennomføre to viktige prosjekter, som vi retter mot barn og ungdom.

1. Foredrag, utstilling og aktiviteter: «Kjemifestivalen 2014» i vitensenteret i Oslo, Norsk Teknisk museum, november 2014. Målgruppe: Barn i alderen 8-15 år. Kjemifestivalen 2014 bygger på den vellykkete Kjemifestivalen 2011, men med forbedringer. Mens fokus for arrangementet i 2011 var energi, er det denne gangen klima og miljø som vil stå i sentrum.

2. Tiltak rettet direkte mot skolen: Kjemi i luft og vann! Målgruppe: Elever i grunnskolen og videregående skole. tilbyr vi spennende og faglig relevante undervisningsopplegg og utstyr utviklet ved Skolelaboratoriet i kjemi ved UiO, ledet av Brit Skaugrud. Opplegget er tredelt, rettet mot elever på 8. trinn, Vg1 og Vg3.

Massevirkningsloven inngår i den kjemiske grunnforståelsen, og står sentralt i all kjemiundervisning. Gjennom våre to delprosjekter ønsker vi å vise hvordan kjemiske likevektsbetraktninger hjelper oss å forstå fenomener både innen kjemien og på klima/miljø-området. Et eksempel fra hverdagen er likevekten mellom CO2 i luft og vann, som inngår i begge prosjektene: Vi vil forklare bobler i brus, fordelingen av CO2 mellom verdenshavene og atmosfæren, og CO2-fangst ved Mongstadanlegget.

For å planlegge og gjennomføre de ulike tiltakene arbeider følgende komité: Signe Kjelstrup, Annette Lykknes, Kenneth Ruud, Kristian J. Steffensen, Einar Uggerud (leder) og Harald Walderhaug. Vi håper å få med oss så mange norske kjemikere som mulig til å gjennomføre de tiltakene, særlig Kjemifestivalen 2014.
   Send e-post til einar.uggerud@kjemi.uio.no om du vil hjelpe til.