Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Treforedlingsprisen til Borregaard

Treforedlingsprisen 2013 er tildelt Borregaard. Selskapet får prisen for sitt banebrytende arbeid innen bioraffineri. Bedriften er verdensledende innen produksjon av produkter basert på bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer, fremgår det av prisutdelingskomitéens begrunnelse.

Pilotanlegget for den nye BALI-prosessen har fått sin egen bygning på Borregaards fabrikkområde i Sarpsborg.
Pilotanlegget for den nye BALI-prosessen har fått sin egen bygning på Borregaards fabrikkområde i Sarpsborg.

Treforedlingsprisen ble opprettet i 1993, da Treforedlingsindustriens Bransjeforening markerte organisasjonens 100-årsjubileum. Kompetansefondet, som var grunnlaget for prisen, ble i 2009 overført til Stiftelsen Papirindustriens Forskningsinstitutt. Stiftelsen, som ledes av tidligere PFI-direktør Jan Øverli, har siden da stått bak utdelingen av Treforedlingsprisen.


I den utfyllende begrunnelse for pristildelingen heter det at Borregaard gjennom sitt arbeide har vist at bedriften er verdensledende innen hele verdikjeden, som starter med målrettet og langsiktig forskning, senere en avansert produksjon og til slutt markedsføring av bedriftens spesialprodukter


Borregaard har ett av Norges største og mest spennende forskningsmiljøer innen både organisk kjemi og trekjemi, og har lykkes med å tiltrekke seg de beste forskertalentene innen disse områder. I Borregaard defineres innovasjon som hele prosessen – fra en idé oppstår, til kunden har kjøpt et nytt produkt – et produkt som samtidig utgjør en merverdi for kunden


I en større sammenheng erstatter Borregaards produkter oljebaserte alternativer, og bedriften er dermed med på å bevege verden fra sort til grønt karbon. Det er vel kjent at bedriften høster stor nasjonal og internasjonal anerkjennelse for sin forskningsinnsats.


I tillegg har dere tidligere i dag hørt et foredrag med tittel: «Verdens mest avanserte bioraffineri utvikles videre», som igjen på en overbevisende måte dokumenterer at denne bedriften fortjener årets Treforedlingspris.


Fra Orkla til børs i 2012

– Det er egentlig ingen andre selskaper som er fullt sammenlignbare med Borregaard, og derfor heller ingen konkurrent som ville være en naturlig oppkjøper, sa administrerende direktør Per Sørlie da selskapet ble børsnotert høsten 2012. Han begynte i selskapet som økonomidirektør i 1990, og overtok i 1999 som sjef for Orklas kjemiområdet, der Borregaard hørte hjemme.


– Vi regner oss mer som et kjemiselskap enn som treforedling, selv om vi tradisjonelt har tilhørt norsk treforedling fra tiden med papircellulose og papirfabrikk, sa Per Sørli i en samtale med Skogindustri i vår. – Vi har i dag ansatt flere kjemikere enn treforedlere og konkurrerer mye med andre kjemikalieprodusenter, deriblant mange med oljebaserte råstoffer.


Borregaard-direktøren understreket betydningen av en spesialiseringsstrategi. Treforedling er en tradisjonell leverandør av standardprodukter. I Borregaard er man mer opptatt av markedsposisjoner og marginer enn av vekst. Selskapet gjør sitt beste for å motbevise den gamle påstanden om at «man kan lage alt av lignin, unntatt penger»


– Det er viktigere å tjene penger enn å vokse, sier Sørlie. – En høy grad av spesialisering gjør oss vanskelige å kopiere. Det er viktigere å ha globale markeder enn regionale. Vi er en global nisjeaktør som vil være i små markeder med høye inngangsbarrierer.


Om Borregaards utvikling som celluloseprodusent sier Sørlie at tradisjonell cellulose er blitt mindre viktig, man har gått fra commodity til spesialisering. – Før solgte vi mye via agenter, nå arbeider ti prosent av våre ansatte med salg og kundetjeneste. De sitter i 17 land, tett på kundene. De er rekruttert fra bransjene vi selger til, men trenes i Borregaard-kulturen. Vi mener at for å overleve i Norge må vi ha mer kompetansebaserte produkter.


Sterk vekt på FoU

Borregaard har lenge hatt sterk vekt på forskning og utvikling og har bygget opp et sterkt forskningsmiljø i Norge. Man regner det som viktig å kunne utvikle hele selskapet, på tvers av fagområder.


– Det finnes ikke noe miljø i verden som kan så mye om trekjemi som oss, fremholdt Sørlie. – Vi har også dyktige folk innen finkjemi. Borregaard har alltid vært gode på teknologi, men Orklas eierskap tilførte et kommersielt fokus. Jeg tror ikke treforedlingsmiljøet kunne tatt Borregaard dit det er i dag. Snart har halvparten av de ansatte høyere akademisk utdannelse. En viktig del av verdiskapingen skjer i forskningen og i markedsapparatet. Vi regner oss som en attraktiv arbeidsgiver innen FoU-miljøene. 26 av de 76 ansatte i forskningsavdelingen har en Ph D-grad. Det finnes folk med 10 ulike nasjonaliteter der.


Pilotanlegg for ny teknologi

Borregaard har utviklet ny teknologi for produksjon av grønne kjemikalier og sukker basert på biomasse fra trevirke, landbruks- og skogsavfall. Et pilotanlegg for videreutvikling av denne såkalte BALI-prosessen ble innviet av finansminister Sigbjørn Johnsen i april i år.


– Det er utrolig viktig for Finansministeren at næringslivet får frem nye produkter som stimulerer til omstilling, fremholdt Sigbjørn Johnsen ved innvielsen. Han påpekte også at det er viktig med bærekraftighet og klimavennlige produkter. – Når dere får til dette, blir det en evighetsmaskin basert på sollyset, fastslo Sigbjørn Johnsen.


Han minnet ellers om at norsk treforedling er inne i en vanskelig situasjon, men påpekte at det finnes muligheter, slik Borregaard har vist. – Jeg vil berømme dere for utholdenhet, dette er en historisk begivenhet, fastslo statsråden.