Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Yaras Birkeland-pris tildelt kjemiker fra UiO

PhD Jonathan Marc Polfus fra Kjemisk Institutt, UiO, ble nylig tildelt Yaras Birkeland-pris på 100.000 kroner under en høytidelighet i forbindelse med Birkeland-forelesningen på Det Norske Vitenskaps-Akademi. Han ble tildelt doktorgraden i november 2012.

Jonathan Polfus med prisdiplomet, sammen med Tor Hemmingsen, leder av priskomiteen (t. v.), og Pierre Herben, innovasjonsdirektør i Yara, som overrakte prisen.
Jonathan Polfus med prisdiplomet, sammen med Tor Hemmingsen, leder av priskomiteen (t. v.), og Pierre Herben, innovasjonsdirektør i Yara, som overrakte prisen.

Vedtektene for Yaras Birkeland-pris sier at den skal tildeles for et dr.-gradsarbeid utført ved et norsk universitet. Prisen fokuserer på miljø og teknologi, og skal stimulere interessen for interdisiplinær forskning og utvikling.

Arbeidet til Polfus ble utført under veiledning av førsteamanuensis Reidar Haugsrud og professor Truls Nordby ved Universitetet i Oslo. Resultatene har et stort potensial til å bidra til mer miljøvennlige metoder for å produsere energi, og har også mulige anvendelser rettet mot utvikling av mer effektive vannrensesystemer samt til forbedring av korrosjonsegenskaper i materialer.

Delt ut for femte gang

Yaras Birkeland-pris i fysikk og kjemi ble første gang delt ut i 2009. Prisen deles ut årlig og skal alternere mellom fysikk og kjemi. Prisvinneren velges ut av en komité på fem medlemmer; to representanter fra Norsk Kjemisk Selskap – Tor Hemmingsen og Inger Reidun F. Aukrust, to representanter fra Norsk Fysisk Selskap – Per Amund Amundsen og Jan Holtet, samt en representant fra Yara – Per Knudsen.

Les hele meldingen fra DNVA her.