Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Årsrapport 2012

Her følger årsrapporten for 2012 fra Norsk Kjemisk Selskaps Faggruppe for Analytisk Kjemi.
Styresammensetning 2012
Leder: Elin Gjengedal, Universitet for Miljø- og Biovitenskap (UMB), Ås
Nestleder: Cathrine Thomsen, Folkehelseinstituttet (FHI), Oslo
Kasserer: Torild Wickstrøm, GE Healthcare, Oslo
Sekretær: Raymond Olsen, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Oslo
Styremedlemmer: Roland Kallenborn, Universitet for Miljø- og Biovitenskap (UMB), Ås/The University Centre in Svalbard (UNIS)
Siv Hjorth Dundas, Universitetet i Bergen (UiB), Bergen
Revisor: Sverre Omang.

Faggruppens medlemmer
Faggruppen har ved årsskiftet 2012/2013 619 medlemmer, derav 474 betalende. Medlemstallet har vært stabilt siden 2005. Informasjon fra faggruppen og invitasjon til møter skjer elektronisk og gjennom annonser i Kjemi. I alt 49 av faggruppens medlemmer har ikke oppgitt e-postadresse. Arbeidet med å vedlikeholde listen over medlemmenes e-postadresser blir utført av NKS ved John Vedde.

Aktiviteter i 2012
8.-10. januar
ble det 20. Norske JUBILEUMS-Symposium i Kromatografi arrangert på Rica Park Sandefjord. Symposiet hadde god deltakelse med 221 registrerte deltakere, de fleste fra Norge. Seks plenarforedrag, med inviterte fremstående forskere fra Østerrike, Norge, Frankrike, Sveits, Nederland og Sverige, ble etterfulgt av foredrag i fire parallelle seksjoner. I tillegg ble det arrangert posterseksjoner og fire kurs i grunnleggende kromatografi og prøveopparbeidelse. Det ble holdt i alt 46 foredrag og 29 postere. Tradisjonelt ble det delt ut premier til de 3 beste posterne. Det ble arrangert en instrumentutstilling hvor 20 firmaer viste det nyeste innen kromatografi og massespektrometri. Det sosiale programmet fulgte tradisjonen, blant annet med festmiddag og trekking av gratis reise og opphold for én person i forbindelse med kongressen ”Pittcon 2012”. Adresse til konferansens hjemmeside: http://www.kromatografisymposiet.no/.

27. februar
Årsmøtet ble avholdt på Statens arbeidsmiljøinstitutt, Gydas vei 8, Oslo. Raymond Olsen, STAMI, holdt foredrag med tittelen ”Hva eksponeres profesjonelle skismørere for? Kartlegging av det kjemiske arbeidsmiljøet til profesjonelle skismørere”. Møtet samlet 7 deltakere. Bevertningen var pizza og mineralvatn. Årsrapport trykkes ikke lenger i KJEMI men er lagt ut på KJEMI sin nettside; http://www.kjemi.com.

10.-13. juni
ble 6th Nordic Conference on Plasma Spectrochemistry arrangert i Loen. Konferansen samlet 128 deltagere. Denne konferansen var tenkt først og fremst som en regional (nordisk) konferanse, men med en deltakelse fra 20 land er det gode muligheter for å dele kunnskap og utveksle ideer også med deltakere fra andre europeiske land, Nord- og Sør-Amerika og Asia. Møtet har en meget høy faglig kvalitet, med en rekke foredragsholdere som ligger helt i front innen sine forskningsfelter. Det ble holdt 42 foredrag, 15 ”Short tutorial courses” og 40 posterpresentasjoner. Det ble arrangert en instrumentutstilling hvor 12 firmaer viste det nyeste innen plasma spektrokjemi. Adresse til konferansens hjemmeside: http://www.nordicplasma.com.

10.-12. september
Det 17. Norske røntgenmøte ble i 2012 arrangert på Quality hotel & Resort, Kristiansand. Foreningen ”Norsk Kjemisk Selskaps Røntgenkonferanse” (NKSR) arrangerer konferansen hvert andre år i regi av NKS. Konferansen henvender seg til brukere av røntgenfluorescens (XRF) og røntgendiffraksjon (XRD)-teknikk i hele Skandinavia, og er en møteplass for kontakt og utveksling av informasjon. Det var det 79 deltakere på konferansen. Konferansen har alltid tre invitert foredragsholder innen feltene XRF og XRD; i 2012 var det Bertil Magnusson, SP Technical Research Institute of Sweden, Julian Tolchard, NTNU, Norge og Laura Oelofsen, Rigaku, USA. Dessuten er de mest sentrale leverandørene av XRF og XRD-utstyrt godt representert med foredrag og utstilling. Foredrag fra konferansen kan lastes ned fra NKSR sin hjemmeside: http://xraynorway.no/

Andre aktiviteter med bidrag fra FAK
Georg Becher, FHI og Yngvar Thomassen, STAMI er norske medlemmer i International advisory board for Nordic Environmental Chemistry Conference (NECC), det nordiske samarbeidet om et felles miljøkjemisk møte, første gang arrangert i Geiranger i 1984. I perioden 1998-2008 ble ingen nordiske møter arranger, men takket være Yngvar Thomassen ble det i denne perioden arrangert norske og norsk-svenske møter nesten hvert år. Det nordiske samarbeidet gjenoppstod på NECC 2010 som ble arrangert på Svalbard. Konferansen ble i 2012 arrangert i regi av Finnish Society for Environmental Sciences i samarbeid med Åbo Akademi (http://necc2012.fi/). Arrangementet var lagt til Harjattula Manor, Åbo/Turku, Finland i perioden 4.-7. juni. Arbeid som omfatter forurensning av Østersjøen ble en fellesnevner med deltagelse fra Russland, Baltikum og Polen. Det ble holdt 39 foredrag og 38 postere. Posterprisen gitt til den norske mastergradsstudenten Mari Strømme. Neste møte skal arrangeres på Island i 2014.

Reisestipend for studenter
Det ble i 2012 tildelt 2 posterpriser og reisestøtte til i alt 7 studenter. Reisestipend på inntil NOK 10.000 ble i 2012 tildelt PhD student Knut Fredrik Seip, UiO. MSc studentene Mari Strømme og Rune Lian fikk tildelt NOK 10.000 på deling. Seip deltok på Protein and Peptide Conference (Pepcon), som fant sted i Beijing, Kina, i perioden 23.-25. mars 2012. Han skrev artikkel som kom på trykk i KJEMI 4 2012 med tittelen: “Elektromembran-ekstraksjon av peptider - fremtidens verktøy for prøveopparbeidelse fra biologiske prøveløsninger?”. Mari Strømme og Rune Lian deltok på Nordic Environmental Chemistry Conference (NECC), Åbo/Turku, Finland i perioden 4.-7. juni 2012. Mari Strømme ble tildelt posterprisen ved NECC.

MSc student Kristin Seilskjær Frydendal fikk tildelt stipend på NOK 4.000 til dekning av utlegg til reise og opphold i forbindelse med deltagelse på Nordic Environmental Chemistry Conference (NECC), Harjattula Manor, Kakskerta Island, Åbo/Turku, Finland. Tre stipend på inntil NOK 4 000 ble også tildelt i forbindelse med deltagelse på 20. Norske symposiet i kromatografi, Sandefjord, 8.-10. januar 2012; til MSc-studentene Azemira Sabaredzovic, UiO/ Divisjon for miljømedisin, Folkehelseinstituttet, Guro Tveit, Kjemisk Institutt Universitet i Oslo, og Marit Hovde, Farmasøytisk Institutt, UiO. Det kom inn i alt 9 søknader fra PhD og mastergradsstudenter som søkte reisestøtte for deltagelse på Kromatografisymposiet. Alle som fikk tildelt stipend hadde egne presentasjoner på konferansene.

Mottaker av stipend inntil NOK 10.000 for 2011, Knut Endre Sjåstad skrev artikkel i KJEMI 3 2012 med tittelen: “Rettskjemi - der naturvitenskapen møter jus”. Han deltok på Winter Conf. On Plasma Spectrochemistry, i Tucson, Arizona, 8.-14. januar 2012. Der vant han prisen for beste poster; presentasjonen hadde tittelen “FP16 on the analysis of lead isotope ratios of bullets. A forensic approach”.

Faggruppens stipendium på inntil NOK 10 000 utlyst innen organiske miljøgifter annonseres med løpende frist. I 2012 hadde vi ingen søkere til dette stipendet.

PhD studentVeronica Sæle, NIFES, og Juliusz Bianga, LCABIE, Pau, Frankrike, ble tildelt NKS-FAKs posterpris ved 6th Nordic Conference on Plasma Spectrochemistry, Loen, 10.-13. juni 2012. Tittel på Veronicas poster var “Detection of arsenolipids in fish oils by GC-ICPMS”, og på Juliuszs poster “Characterization of selenium incorporated into wheat proteins by Gel Electrophoresis – Laser Ablation ICPMS followed by capillary HPLC-ICPMS/ESI-LTQ-ORBITRAP MS”.

Styremøter
Det ble avholdt 3 styremøter.

NKS sentralt
Torild Wickstrøm og Elin Gjengedal deltok på NKS' Rådsmøte 13. april, ved Det Norske Vitenskapsakademi, Oslo.

Elin Gjengedal representerte NKS på EuCheMS-DAC møte i Wien 26. august 2012. En viktig sak på møtet var planlegging av 17th European Conference on Analytical Chemistry, Warsaw, Polen 25.-29. august 2013. Møtet i EuCheMS-DAC ble arrangert samtidig med 4th EuCheMS Chemistry Congress. Omtale av kongressen kan leses i KJEMI 5 2012.

Roland Kallenborn og Ragnar Bye representerer FAK i NKS sitt panel «Spør en kjemiker». Dette tilbudet ansees som et viktig kommunikasjonsverktøy og blir hyppig brukt for å formidle detaljinformasjon om kjemi i hverdagen.

Annet
Faggruppen tegnet støttemedlemskap for 2003 og har siden videreført medlemskapet på NOK 5000 i Forskerfabrikken (www.forskerfabrikken.no). Forskerfabrikken jobber med å stimulere barn til å ”forske”.

Faggruppen har tegnet medlemskap i Eurachem (http://www.eurachem.org/), et nettverk av organisasjoner i Europa som fokuserer på analytisk kjemi og kvalitetsrelaterte saker. Elin Gjengedal skal representere faggruppen på Eurachems årsmøte i 2013.

FAK er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummeret 996 739 546. Vedtektene kan leses på faggruppens hjemmeside. Informasjon om vår aktivitet finnes på faggruppens hjemmeside; www.nks-analytisk.no. Webmaster er John Vedde.

Planlagte aktiviteter
Oppslag om planlagte aktiviteter annonseres på faggruppens hjemmeside (www.nks-analytisk.no), i KJEMI og i kurs- og møtekalender i Magasinet Tekna; henholdsvis www.teknakurs.no og www.tekna.no/arrangementer

7. mars 2013 1 dags seminar i ”Dekomponeringsmetoder for analyse av sporelementer i ulike prøvetyper”. Institutt for Geovitenskap, UiB Henv.: Siv.Dundas@geo.uib.no

16. – 21. juni 2013 XXXVIII Colloquium Spectroscopicum Internationale, Tromsø http://site.uit.no/csi2013/ Henv.: yngvar.thomassen@stami.no

12. – 14. januar 2014 Det 21. Norske Symposium i Kromatografi, Rica Park Hotel Sandefjord http://www.kromatografisymposiet.no/ Henv.: karina.langseth-manrique@ge.com

1. – 4. juni 2014 The 7th Nordic Conference on Plasma Spectrochemistry, Hotel Alexandra, Loen. http://www.nordicplasma.com/ Henv.: yngvar.thomassen@stami.no

8. - 10. sept. 2014 Det 17. Norske røntgenkonferansen, Quality Hotel & Resort, Kristiansand Henv.: bente.kroka@elkem.no

Andre aktiviteter med bidrag fra FAK
11. - 13. juni 2014 Nordic Environmental Chemistry Conference (NECC), Reykjavik, Iceland www.necc2014.is Henv.: thorunn@umhverfisstofnun.is

Ås, 27. februar 2013
Elin Gjengedal
NKS-FAK leder