Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

NLF med forskningspris

Norske Laboratorie-leverandørers forening (NLF) har etablert en forskningspris på 100 000 kroner. Prisen retter seg mot unge forskere, under 35 år, som har utført og publisert fremragende forskningsarbeid innenfor naturvitenskaplig forskning knyttet til laboratorier. Prisen kan deles mellom flere.

Sekretariatsleder Tore Flaatrud i NLF sier at foreningen med denne prisen ønsker å løfte frem forskning i naturvitenskaplige laboratorier og hedre unge forskere som utfører sin forskning nettopp der. NLFs forskningspris deles ut hvert tredje år i forbindelse med Lab-messene eller annet arrangement i regi av NLF. Styret i NLF oppnevner en komité som innstiller den eller de som skal motta prisen. Målet er at prisen over tid tildeles forskere innenfor ulike fagområder.
    Norsk Kjemisk Selskap, Norsk Biokjemisk Selskap og Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi inviteres til å delta i komiteen. Komiteen skal innstille inntil tre kandidater som holder en presentasjon av sitt arbeid på inntil 15 minutter. Vinneren velges blant de tre kandidatene. Prisen skal deles ut av forskningsministeren eller annen sentral person innen forskning.

Dette er NLF
NLF organiserer laboratoriebransjen i Norge og har rundt 60 medlemsbedrifter som hadde en totalomsetning i 2012 på cirka 2,3 mrd. kroner. Medlemmene er leverandører og produsenter av laboratorieutstyr, som instrumenter, reagenser og forbruksmateriell. Bedriftene leverer sine produkter til sykehus, private helselaboratorier og laboratorier innenfor industri, forskning og undervisning, samt kontrollaboratorier. Det er fire produsentbedrifter blant medlemmene, og de eksporterer i stor grad sine produkter til andre land.
    Kontaktpersoner i NLF Sekretariatsleder Tore Flaatrud, telefon 23 32 61 20 og styreleder Jon Terje Heimdal, telefon 913 34 023.