Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Water Chemistry

An introduction to the chemistry of natural and engineered aquatic systems.
Patrick L. Brezonik og William A. Arnold ISBN 978-0-19-973072-8 Oxford University Press

Boken som kom ut i fjor høst, representerer en frisk pust på bokfronten innen vannkjemi der mye litteratur etter hvert begynner å bli temmelig gammel. Boken er delt i fire deler. Etter en overordnet introduksjon av fagfeltet i vidt perspektiv, følger en generell innføring i termodynamikk, kinetikk og likevekter som er nødvendig basiskunnskap for å kunne forstå sentrale deler av faget. Den tredje delen omhandler spesifikke uorganiske likevekter, kinetikk og grunnleggende organisk kjemi, mens den siste omhandler kjemien til naturlige vannveier og menneskeskapte vannsystemer. Siste del (kapittel 12-19) utgjør hovedtyngden i boken både når det gjelder tema og grundighet. Sammenliknet med en del andre bøker på feltet har denne boken en bedre balanse mellom problemstillinger knyttet til menneskeskapte og naturlige vannsystemer, og det gjør at boken framstår som mer balansert og informativ enn mange eldre bøker.
   Nytt i denne boken i forhold til de fleste andre bøker på feltet er at den har en sterkere fokus på organisk kjemi relatert til vann. Ett kapittel er viet kjemien til organiske forbindelser som fins i naturlige vannsystemer, slik som for eksempel humus, og i et annet kapittel diskuteres organiske forurensninger i vann. Større fokus på sistnevnte tema er viktig i og med at organiske forurensninger i vann er et økende problem; kjente eksempler er rester av legemidler og legemiddelmetabolitter samt avfallsstoffer fra kosmetikk. Dette er spesielt viktig å være klar over siden de dominerende renseprosessene for avløpsvann ikke er spesielt velegnet for å fjerne slike komponenter.
   Klorkjemi og kjemien til andre midler som brukes for å desinfisere vann blir også drøftet grundig. Det blir klart påpekt at klor kan reagere med organiske komponenter i vann, da spesielt fenoler, og danne produkter som er mer toksiske enn utgangsstoffene. Videre er ett kapittel viet næringssaltenes kjemi og det kretsløpet disse komponentene inngår i. Boken har også en grundig omtale av den rolle oksygen spiller i vann og da spesielt i red/oks-reaksjoner. Relevant overflatekjemi og fotokjemi blir også rimelig fyldigomtalt.
   Hvert kapittel starter med et kort sammendrag og en liste over relevante nøkkelord. Dette gjør det enkelt å få et raskt overblikk over hva en kan forvente å lære fra de enkelte kapitlene. Videre inneholder hvert kapittel en liste med referanser til sentral litteratur for utdypende lesing, og boken egner seg derfor godt som referansebok i vannkjemi. Boken har også en nettside som det er mulig å laste ned ekstra materiale fra. Denne nettsiden inneholder også en del tabeller med relevante data for vannkjemi.
   Nytt i denne boken i forhold til tidligere bøker om samme tema er at den også har forslag til demonstrasjoner som kan gjøres i undervisningen for å belyse kjemien som diskuteres. Temaene som tas opp i boken er også godt belyst med relevante eksempler fra naturen og vannsystemer generert av mennesker. Boken er absolutt å anbefale som et første steg inn i vannkjemiens verden.

 Magne O. Sydnes, Universitetet i Stavanger