Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Hvor kan jeg studere kjemi?

I år som i fjor er det fortsatt kamp om realfagsstudentene blant lærestedene – det er «kjøpers marked». Dette betyr samtidig at lærestedene legger seg i selen for å gi best mulig studietilbud innefor realfag. Vi bringer her en oversikt over aktuelle studiesteder og ønsker lykke til med utdanningen!

Høgskolen i Bergen
Avd. for ingeniørutdanning
Institutt for akvakultur-, kjemi- og bioingeniørfag
Postboks 7030
5020 Bergen
Tlf. 55 58 75 00
www.hib.no

Høgskolen i Hedmark
Hamar Campus
Tlf. 62 43 00 00
opptak@hihm.no
www.hihm.no

Høgskolen i Oslo
Avd. for ingeniørutdanning
Postboks 4 St. Olavspl.
0130 Oslo
Tlf. 22 45 20 00
www.iu.hio.no

Høgskolen i Sør-Trøndelag
Avdeling for teknologi
7004 Trondheim
Tlf. 73 55 90 00/73 55 94 50
www.hist.no

Høgskolen i Telemark (HiT)
Instiutt for prosess-, energi- og miljøfag
Boks 203
3901 Porsgrunn
Tlf. 35 57 52 36
www.hit.no

Høgskolen i Østfold
Avd. for ingeniørfag
1757 Halden
Tlf. 69 21 50 00
www.hiof.no

Høgskolen i Ålesund
Postboks 1517
6025 Ålesund
Tlf. 70 16 12 00
www.hials.no/studier

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Postboks 5003 1432 Ås
Tlf. 64 96 58 25
www.nmbu.no 

Norges teknisk-naturviten- skapelige universitet (NTNU)
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Realfagbygget
7491 Trondheim
Tlf. 73 59 14 10
www.ntnu.no/nt 

Universitetet i Agder
Postboks 422
4604 Kristiansand
Tlf. 38 14 10 00
www.uia.no

Universitetet i Bergen
Matematikk og naturfag
Postboks 7800
5020 Bergen
Tlf. 55 58 00 00
post@mnfa.uib.no
www.uib.no

Universitetet i Nordland
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
8049 Bodø
Tlf. 75 51 73 50
www.uin.no

Universitetet i Oslo
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Postboks 1032 Blindern
0315 Oslo
Tlf. 22 85 52 00
www.matnat.uio.no

Universitetet i Stavanger
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
4036 Stavanger
Tlf. 51 83 17 00
www.uis.no

Universitetet i Tromsø
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
9037 Tromsø
Tlf. 77 64 40 00/77 64 40 01
www.uit.no