Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Nasjonal plattform for elektromobilitet

Tyskland har allerede etablert en nasjonal plattform for elektromobilitet (Nationale Plattform Elektromobilität – NPE) og oppdraget er å koordinere en felles tilnærming fra forretningsliv, vitenskap og politikk.
Dette har videre ført til etableringen av den tyske forbundsregjeringens felles enhet for elektromobilitet – (Die Gemeinsame Geschäftsstelle Elektromobilität der Bundesregierung – GGEMO) – der departementene for Økonomi og teknologi, Transport, konstruksjon og urban utvikling, Miljø, naturbevaring og kjernekraftsikkerhet samt Utdanning og forskning er med.
   Målet med arbeidet er å dra i felles retning samt styrke Tysklands konkurransedyktighet mot verdenssamfunnet der en både ønsker å bli ledende leverandør og at produktene produseres i Tyskland.