Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Elektromobilitet: BASF bygger fabrikkanlegg for batterimaterialer

Den nye fabrikken bygges i Elyria, Ohio, USA med støtte fra US Department of Energy, og produksjonen av innovative katodematerialer for litium-ion-batterier starter sommeren 2012.
Tekst: Lars Ole Ørjasæter

Fabrikken vil koste i overkant av 50 millioner USD (NOK 300 mill.), og katodematerialene vil inngå i litium-ion-batterier beregnet for hybrid- eller fullelektriske kjøretøyer. US Department of Energy støtter prosjektet med 24,6 millioner USD.
   – Fabrikken i Elyria vil levere avanserte katodematerialer beregnet for litium-ion-batterier, sier Frank Bozich, sjef for katalysedivisjonen i BASF.
   – Materialene vil være tilgjengelige når neste generasjon batterier produseres. BASF ser på investeringen som et viktig skritt mot å bli en ledende produsent av komponenter for lithiumion-batterier.

Lisensiert
I USA er BASF en av to lisensierte leverandører av litium-stabiliserte nikkel-kobolt-mangan katodematerialer som har en unik kombinasjon av litium- og manganrike metalloksider i blanding. Katodematerialet er basert på patenter fra Argonne National Laboratory, og lisensen dekker en rekke bruksområder for materialene i dagens litium-ion-batterier. Neste generasjon litium-ion-batterier vil ventelig ha høyere energitetthet, lengre levetid og økt sikkerhet. BASF ser på elektromobilitet som en kjerneteknologi for fremtiden og vil fortsette å arbeide med innovative materialer og systemløsninger for elektriske kjøretøyer – både ved forskningssenteret i Beachwood, Ohio, og Ludwigshafen i Tyskland. Forskningssamarbeid BASF har også etablert et internasjonalt forsknings- og kompetansenettverk med formål å arbeide med fundamentale spørsmål knyttet til batterisystemer for elektromobilitet og lagring av elektrisk kraft.
   – Ved utvikling av fremtidige batterigenerasjoner, ønsker vi å intensivere aktivitetene våre og oppnå en sterk markedsposisjon, sier Dr. Andreas Kreimeyer, forskningssjef og styremedlem i BASF som forklaring på hvorfor nettverket ble etablert.
   Hovedfokus i disse aktivitetene vil være utvikling av nye materialer og funksjonelle komponenter for fremtidige batterityper som litium-svovel (Li/S) og litium-luft (Li/Air). Noe av utfordringen med førstnevnte er blant annet at et litium/svovel-batteri har en arbeidstemperatur på +180 °C der begge batterikomponentene er flytende – noe som krever spesiell beskyttelse.

Elektrokjemi
BASF har i tillegg inngått samarbeid med Karlsruhe Institute of Technology (KIT) der en skal utvikle nye batterimaterialer. Det nyetablerte felleslaboratoriet, Batteries and Electrochemistry Laboratory – BELLA, vil knytte elektrokjemisk kunnskap i industrielle anvendelser hos BASF med grunnforskning ved KIT. Hovedområdene vil være forlenget batterilevetid og materialer med høy lagringskapasitet. Partnerne vil investere EUR 12 millioner de kommende fem årene, og utvikling av høyeffektive batterisystemer vil være en av kjerneutfordringene for fremtidig elektromobilitet og integrasjon av fornybar energi.