Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Program – 20. Norske Symposium i Kromatografi

Søndag 8/1 – 2011

12.00-13.00
Registrering

14.00-16.00
Registrering

16.00-16.10
Velkommen - PARKSALEN
Trond Bekker Larsen

Seksjon: Nytt fra forskningsfronten (Ordstyrer: Elsa Lundanes) - PARKSALEN
16.10-16.55
Chiral chromatography: State of the art, Quo vadis (F1)
Wolfgang Lindner, University of Vienna, Vienna, Austria

16.55-17.30 Utstilling/Registrering

Aperitiff serveres

Seksjon: Kromatografi i Norge (Ordstyrer: Elsa Lundanes) - PARKSALEN
17.30-18.15
Noen kromatografiske innblikk de siste 50 år (F2)
Tyge Greibrokk, Kjemisk institutt, UiO

20.00 Middag

22.00 20 lysekroner

Mandag 9/1 – 2011


Seksjon: Nytt fra Forskningsfronten (Ordstyrer: Trine Grønhaug Halvorsen) - PARKSALEN
9.00-9.30
Towards sample preparation in year 2020 (F3)
Valérie Pichon, ESPCI, Paris, France

9.30-10.00
New findings in high speed, high temperature and high pressure chromatography (F4)
Jean-Luc Veuthey, University of Geneva, Geneva, Switzerland

10.00-10.30
Extending the molecular application range of gas chromatography (F5)
Hans-Gerd Janssen, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands

10.30-11.30
Utstilling/Plakater/Kaffe/Sen registrering

Seksjon: Kromatografi i Norge (Ordstyrer: Steven R. Wilson) - PARKSALEN
11.30-11.45
Systematic Internal Standard Selection for Chromatography Analysis (F6)
Pedro Araujo, NIFES

11.45-12.00
Quantitative Metabolomics for the analysis of biological extracts (F7)
Per Bruheim, NTNU

12.00-12.15
Proteomikk i klinikken - immunoaffinitet og polymermonolitter (F8)
Cato Brede, Stavanger universitetssykehus

12.15-12.30
Barents Biocentre - Kromatografi og massespektrometri (F9)
Einar Jensen, UiT
Utgår/Erstattes av:
Recent applications of hollow fiber based micoextraction techniques (F47)
Astrid Gjelstad, Knut Einar Rasmussen, Stig Pedersen-Bjergaard, UiO, Oslo      

Seksjon: UngForsk (Ordstyrer: Astrid Gjelstad) - PARKETTEN
11.30-11.45
Bestemmelse av ftalatmetabolitter i urin for å måle menneskers eksponering (F10)
Azemira Sabaredzovic, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Oslo

11.45-12.00
Rask og fullstendig elektromembran ekstraksjon fra vandige prøver og ubehandlet humant plasma (F11)
Lars Erik Eng Eibak, Farmasøytisk institutt, UiO

12.00-12.15
Elektromembranekstraksjon av peptider – Fundamentale studier av væskemembransammensetningen (F12)
Knut Fredrik Seip, Farmasøytisk institutt, UiO

12.15-12.30
Påvisning av bakterietoksiner i cellekulturer og matvarer ved bruk av LC-MS/MS (F13)
Helene Rønning, Norges Veterinærhøgskole

Seksjon: Nytt fra leverandørene (Ordstyrer: Roger Trones) – GRØNNE SAL
11.30-11.45
Latest developments in capillary column technology for petroleum and chemical applications (F14)
Jaap de Zeeuw, Restek, Netherlands

11.45-12.00
Analyser av anioner og kationer inklusive aminer i miljø- og industriprøver med ionekromatografisystemer basert på kapillærteknologi (F15)
Bo Emilsson, Nerliens Meszansky

12.00-12.15
Introducing the new ACQUITY UPSFC system for chiral chromatography (F16)
Sam Read, Waters, UK

12.15-12.30
Achieving Improved Intact IgG Separations Using Aeris™ WIDEPORE Core-Shell HPLC/UHPLC Columns (F17)
Raymond Wong, Phenomenex
Utgår/Erstattes av:
Increased throughput in proteomic nano LC-MS analysis using chips with two-column switching (F44)
 Anthony Sullivan, AB Sciex, Stockholm, Sverige

 12.30-13.30 Lunsj

13.30-14.30 Utstilling/Plakater/Kaffe

Seksjon: UngForsk (Ordstyrer: Leon Reubsaet) – PARKETTEN
14.30-14.45
Effektiv peptidseparasjon ved bruk av høy temperatur på silikabaserte monolittkolonner (F18)
Magnus Røgeberg, Kjemisk institutt, UiO

14.45-15.00
Kan proteiner bli enzymatisk klippet I løpet av minutter med nye og akselererte metoder? (F19)
Helle Malerød, Kjemisk institutt, UiO

15.00-15.15
PLOT kolonner med utskiftbar overflatefunksjonalitet basert på gullnanopartikler (F20)
Elin Johnsen, Kjemisk institutt, UiO

15.15-15.30
Immunocapture and LC-MS/MS: Tomorrows diagnostic tool for small cell lung cancer? (F21)
Silje Bøen Torsetnes, Farmasøytisk institutt, UiO

Seksjon: Tips & opplæring (Ordstyrer: Knut Rasmussen) - PARKSALEN
14.30-14.45
Mobilfaser i omvendt fase HPLC (F22)
Trine Grønhaug Halvorsen Farmasøytisk institutt, UiO

14.45-15.00
Hvor god separasjonsevne kan vi få i HPLC? (F23)
Tyge Greibrokk, Kjemisk institutt, UiO

15.00-15.15
Hva finnes av nye HPLC-kolonner? (F24)
Roger Trones, G&T Septech AS, Kolbotn

15.15-15.30
Hvordan oppbevare biologiske prøver før analyse (F25)
Steven R. Wilson, Universitetet i Oslo, Oslo

Seksjon: Nytt fra leverandørene (Ordstyrer: Karina Langseth Manrique) – GRØNNE SAL
14.30-14.45
Taking the Agilent 1290 Infinity UHPLC to the next level – a quantum leap in sensitivity, linearity and method transferability (F26)
Ulrik Wittek, Agilent Technologies Germany

14.45-15.00
Investigation of Selectivity on Sulfobetaine and Phosphorylcholine Bonded Zwitterionic HILIC Stationary Phases (F27)
Wen Jiang, Merck Millipore

15.00-15.15
Clarus SQ8 the Latest GC/MS Innovation from PerkinElmer (F28)
Jonas Björklund, PerkinElmer
 
15.15-15.30
New Developments in Source and Mass Spec Technology Reducing Sample Prep (F29)
Sean Daugherty, PerkinElmer

15.30-17.00 Utstilling/Plakater/Kaffe

19.00 Aperitiff på Balustraden

19.30 Middag


22.00 19 lysekroner

Tirsdag 10/1 – 2011

Seksjon:
Kromatografi i Norge (Ordstyrer: Helle Malerød) – PARKSALEN
9.00-9.20
Fra medisinsk kromatografi til tredimensjonalle tall – et 30-årsjubileum (F30)
Olav H. J. Christie, Information Strategies

9.20-9.40
Organiske miljøgifter og Klima - analytisk kjemiske metoder for å bidra til forskningen rundt globale klimaforandringer (F31)
Roland Kallenborn, UMB

9.40-10.00
Kromatografi - et viktig verktøy for undersøkelse av miljøgifter i mennesker (F32)
Georg Becher, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Oslo

10.00-10.20
Bruk av prep-HPLC under GMP produksjon av peptidbaserte intermediater i GEHC (F33)
Willy Skjøld, GE Healthcare

10.20-11.30 Utstilling/Plakater/Kaffe

Seksjon: Kromatografi i Norge (Ordstyrer: katja Elgstøen) – PARKSALEN
11.30-11.45
Kvalitetskontroll av legemidler innen EØS-området (F34)
Einar Magne Brevik, Statens legemiddelverk

11.45-12.00
On-line SPE-LC-MS for bestemmelse av fosfonsyrer i miljøprøver (F35)
Bent-Tore Røen, FFI

12.00-12.15
Development of an analytical method for the determination of novel persistent flame retardants in human blood by GC-LRMS (F36)
Enrique Cequier, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

12.15-12.30
AFFL-SPE-LC: Et svitsjesystem som ikke går tett (F37)
Steven R. Wilson, Kjemisk institutt, UiO

Seksjon: Tips & Opplæring (Ordstyrer: Tyge Greibrokk) – PARKETTEN
11.30-11.45
Er din prøveopparbeidelse up to date? (F38)
Knut Rasmussen, Farmasøytisk intitutt, UiO

11.45-12.00
Valg av massespektrometer for LC-MS (F39)
Leon Reubsaet, Farmasøytisk institutt, UiO

12.00-12.15
Erfaringer, råd og tips vedrørende UPLC-MS/MS-analyse av rus- og legemidler i biologisk materiale (F40)
Thomas Berg, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

12.15-12.30
Practical ways for reducing analysis time in GC using existing instrumentation (F41)
Jaap de Zeeuw, Restek, The Netherlands

Seksjon: Nytt fra leverandørene (Ordstyrer: Georg Becher) – GRØNNE SAL
11.30-11.45
Transfer of retention patterns in gas chromatography using response surface methodology (F42)
Svein A. Mjøs, Kjemisk institutt, UiB, Bergen

11.45-12.00
AB Sciex SelexIONTM technology: A new solution to separation and selectivity challenges in quantitative bioanalysis (F43)
Theres Jägerbrink, AB Sciex, Stockholm, Sverige

12.00-12.15
Increased throughput in proteomic nano LC-MS analysis using chips with two-column switching (F44)
Theres Jägerbrink, AB Sciex, Stockholm, Sverige Utgår/Flyttet

12.15-12.30
Analysis of 258 pesticides in a vegetable matrix using Triple Quadropole GC-MS/MS (F45)
Gordon van't Slot, Bruker Daltonics GmbH, Bremen, Germany

Seksjon: Nytt fra Forskningsfronten (Ordstyrer: Stig Pedersen Bjergaard) - PARKSALEN
12.30-13.00
Green chromatography - how green can it be? (F46)
Charlotta Turner, University of Lund, Lund, Sweden

13.00-13.15 Avslutning

13.15-14.15 Lunsj