Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Årsrapport 2009 - Analytisk kjemi

Styresammensetning 2009
Leder: Elin Gjengedal, Universitet for Miljø- og Biovitenskap (UMB), Ås
Nestleder: Torunn Berg, Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU), Trondheim
Kasserer: Torild Wickstrøm, GE Healthcare, Oslo
Sekretær: Cathrine Thomsen, Folkehelseinstituttet (FHI), Oslo

Styremedlemmer:
Roland Kallenborn, Norsk institutt for Luftforskning (NILU)/ The University Centre in Svalbard (UNIS)
Åsmund Larsen, Algeta AS, Oslo

Revisor:
Sverre Omang

Faggruppens medlemmer
Faggruppe for Analytisk Kjemi har ved årsskiftet 2009/2010 670 medlemmer. Medlemstallet har vært stabilt siden 2005. Arbeidet med å vedlikeholde listen over medlemmenes e-postadresser blir utført av NKS ved John Vedde. I alt 68 av faggruppens medlemmer har ikke oppgitt e-postadresse.

Aktiviteter i 2009
23. februar
Årsmøtet ble avholdt på GE Healthcare, Nycoveien 2, Oslo. Forsker Espen Hansen, Institutt for marin bioteknologi, Universitetet i Tromsø holdt foredraget ”Massespektrometri - et uvurderlig verktøy i letingen etter nye legemidler fra marine organsimer”. Møtet samlet 10 deltakere. Bevertningen var pizza og mineralvatn. Årsrapport kan leses i KJEMI 6/2009.

26. mai
ble det arrangert et 1-dags seminar med tittel ”Nanopartikler: miljø og helse”. Arrangementet fant sted på NILU, Kjeller. Hilde Uggerud og Roland Kallenborn stod for programmet. I alt 9 foredrag dokumenterte dagens faglige status i skjæringsfeltet mellom teknologisk nytte og skadelige effekter. Seminaret samlet 26 deltakere fra universitetet, forskningsinstitutter og industri; deltakere fra ulike fagfelter involvert i problemstillinger rundt produksjon, anvendelse og konsekvensutredelse for bruken av nanomaterialer både med hensyn til miljø og helse.

15. oktober
inviterte faggruppen til 1-dags seminar om ”ICP-OES og ICP-MS teknikker; utvikling, anvendelse og akkreditering” i GE Healthcares lokaler i Nycoveien 2, Oslo. Ivar Martinsen og Torild Wickstrøm stod for programmet; til sammen 13 foredrag om prøveopparbeidelse med UltraClave, prøveinnføring til plasma, metodeutvikling av koplede teknikker, eksempler på spesielle applikasjoner, samt den nyeste utvikling på instrumentsiden. Seminaret samlet 59 deltakere fra hele landet, både fra universitet, næringsliv og fra forskningsmiljøer.

Andre aktiviteter med bidrag fra FAK
Elin Gjengedal er medlem i den nasjonale komiteen for det internasjonale kjemiåret 2011 (IYC 2011; http://www.chemistry2011.org/, http://www.kjemi.no/iyc2011/). Se for øvrig artikkelen ”IYC 2011: Det internasjonal kjemiåret” i KJEMI 7/8-2009 skrevet av Professor Einar Uggerud, UiO, leder for den nasjonale komiteen.

Reisestipend for studenter
Det er i 2009 tildelt reisestøtte til i alt 4 studenter. Det kom inn 2 søknader om reisestøtte fra det generelle stipendet på inntil NOK 10.000,-. PhD student Anne Orderdalen Steen og MSc student Hans Fredrik Veiteberg Braaten, begge frå Institutt for Kjemi, NTNU, fikk begge positivt svar. Anne Orderdalen Steen ble forhindret fra å reise, men Hans Fredrik Veiteberg Braaten deltok på ”9th International Conference on Mercury as a Global Pollutant” i Guiyang, Kina, 7.-12. juni 2009. Sammen med medforfatterne Katrine Aspmo, Torunn Berg, Syverin Lierhagen og Anne Orderdalen Steen, hold han en presentasjon med tittelen “Determination of monomethyl mercury in Arctic aquatic systems; method development”.
   Faggruppens stipendium på inntil NOK 10.000 utlyst innen organiske miljøgifter annonseres med løpende frist. I 2009 hadde vi ingen søkere til dette stipendet, heller ikke på stipendet på inntil NOK 4.000,-.
   MSc-studentene Berit Glomstad og Hannah Hildonen, begge fra UMB, fikk tildelt reisestipend inntil NOK 2 500 til dekning av reise og deltageravgift på 1 dags seminar om “ICP-OES og ICP-MS teknikker; utvikling, anvendelse og akkreditering”, 15. oktober 2009, på GE Healthcare, Oslo.

Styremøter
Det ble avholdt 3 styremøter.

NKS sentralt
Torild Wickstrøm og Åsmund Larsen deltok på NKS' Rådsmøte 24. april, ved Det Norske Vitenskapsakademi, Oslo.

Annet
FAK startet i 2002 en artikkelserie innen Analytisk Kjemi for tidsskriftet KJEMI. Frem til 2006 kom 9 artikler på trykk. Publiseringen har dessverre stoppet opp. Faggruppen har vedtatt å øke honoraret til NOK 2.000,- og gjøre en ny innsats for å skaffe flere bidraget til tidsskriftet fra vårt fagområde. Faggruppen sitt bidrag til å øke publiseringsaktiviteten i KJEMI er for øvrig knyttet til utdeling av reisestipend. Per Ole M Gundersen fikk reisestipend fra faggruppen i 2005, den gang MSc student ved UMB. Han er nå ansatt på avd. for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital HF i Trondheim. I KJEMI 2/2009 var han forfatter av artikkelen ”Bestemmelse av essensielle og toksiske metaller i hår”. Kristine Stangeland fikk som MSc student i kjemi ved UMB tildelt reisestipend fra faggruppen i 2008. Hennes bidrag til KJEMI kom også på trykk i 2009. Sammen med Yngve Stenstrøm og Michael Ohlson, alle fra UMB, skrev hun om ”Mosenes hemmelige liv” i KJMI 4/2009.
   Professor Ragnar Bye, UiO er tildelt et reisestipend pålydende NOK 3.500 til dekning av utgifter for opphold i Danmark i anledning Dansk Kemisk Foreininga 100 års-jubileumsmøte for lansering av pH den 12. juni 2009. I etterkant av møtet skrev har Bye artikkelen ”Umiddelbart populært i vitenskapen: pH er i år 100 år” som kan leses i i KJEMI 7/8-2009.
   I 2008 ble professor Eiliv Steinnes, Institutt for Kjemi, NTNU tildelt Faggruppe for Analytisk Kjemi sin Ærespris (se omtale i KJEMI 1/2009). I forbindelse med Rådsmøtet i Norsk Kjemisk Selskap 24. april 2009 ble Steinnes tildelt Guldberg-Waage-medaljen (se omtale i KJEMI 3/2009).
   Faggruppen tegnet støttemedlemskap for 2003 og har siden videreført medlemskapet på NOK 5000,- i Forskerfabrikken (www.forskerfabrikken.no). Forskerfabrikken jobber med å stimulere barn til å ”forske”.

Nytt fra Styret i 2010
Leder: Elin Gjengedal, UMB, Ås
Nestleder: Cathrine Thomsen, Folkehelseinstituttet, Oslo
Kasserer: Torild Wickstrøm, GE Healthcare, Oslo
Sekretær: Åsmund Larsen, Algeta AS, Oslo

Styremedlemmer:
Roland Kallenborn, UNIS, Longyearbyen/ NILU, Kjeller
Bjørn Tore Kildahl, Eurofins Norsk Miljøanalyse AS, Moss

Planlagte aktiviteter i 2010
Oppslag om planlagte aktiviteter annonseres på faggruppens hjemmeside (www.nks-analytisk.no), i KJEMI og i kurs- og møtekalender i Magasinet Tekna; henholdsvis http://www.teknakurs.no og www.tekna.no/arrangementer

27. mai 2010
LC/MS brukermøte, GE Healthcare. 1-dagsseminar i samarbeid med Norsk Selskap for Massespektrometri v/ Erlend Hvattum. Henv.: aasmund.larsen@algeta.com

6.-9. juni 2010
The 5th Nordic Conference on Plasma Spectrochemistry, Loen http://www.nordicplasma.com/ Henv.: yngvar.thomassen@stami.no

13.-15. sept. 2010
Det 16. Norske røntgenkonferansen, Quality Hotel, Kristiansand Henv.: torkild.eivindson@elkem.no

Mer informasjon om vår aktivitet finnes på faggruppens hjemmeside; www.nks-analytisk.no. Web master er John Vedde. Elin Gjengedal NKS-FAK leder