Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Kjemi

Kjemi er Norges eneste kjemitidsskrift som dekker hele fagfeltet.
Tidsskriftets formål er å gi faglig orientering om tekniske, industrielle og vitenskaplige emner, og å virke som et bindeledd mellom personer og bedrifter som har tidsskriftets målgruppe som fagområde.
Kjemi er også organ for medlemmer av Norsk Kjemisk Selskap (NKS), kjemiingeniører tilsluttet Teknisk-naturvitenskaplig forening (TEKNA) og Norges Ingeniørorganisasjon (NITO).
Bladet er normalt på 32 sider, trykket på matt papir, stiftet og gjennomgående i fire farger.

 


Utgivelser: 6 utgaver per år

Kjemi
Boks 119 Manglerud
Kildals vei 17A
0612 OSLO
Tlf: 23 15 85 00
Faks:
Epost: kjemi@mediaoslo.no
Internett: www.kjemi.com

UTGIVER: Media Oslo AS
TRYKKERI: Merkur Grafisk, Oslo
Tlf: 23 33 92 00

ANNONSEANSV.: Anita Madshus
Mobil 901 10 688
Epost: anita@a2media.no

ANSV. REDAKTØR: Lars Ole Ørjasæter
Tlf: 23 15 85 00, mobil: 908 59 406
Epost: larsole.orjaseter@mediaoslo.no


Målgruppe

Kjemi dekker alt innenfor kjemi og kjemiteknikk, fra forskning til produksjon.
Kjemis lesere er: Kjemiingeniører, kjemikere, biokjemikere, bioingeniører, metallurger, bergingeniører og annet fagpersonell innen kjemisk relatert industri.
Kjemis lesere arbeider innenfor: Kjemisk-teknisk industri, olje- og gassindustri, industriell/medisinsk forskning og undervisning, næringsmiddelindustri, farmasøytisk industri, sykehuslaboratorier og helsevesen, petrokjemisk industri, bergverk, maling/lakk-industri, cellulose- og papirindustri, miljøvern, bioteknologi, prosessindustri, analyselaboratorier og kvalitetssikring.


Opplag

2200Utgivelsesplan 2016

Nr.
1
2
3
4
5
6

Materiellfrist
05.02.
01.04.
27.05.
26.08.
30.09.
11.11.

Utgivelse
19.02.
15.04.
10.06.
09.09.
14.10.
25.11.

Avbestillingsfrist: 3 uker før utgivelse

Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.

 


Annonsepriser fra 1. januar 2016

Format
2/1 side
1/1 side
1/2 side
1/3 side
1/4 side
Spesialplassering
2. omslag
Bakside
Midtoppslag
4 farger
27 000
16 500
9 500
7 500
6 000

17 000
17 000
27 000
Stående

185x260
87x260
58x260
87x133Liggende


185x133
185x87
185x64Standardfarger fra 4-fargerskala: SORT, GUL, CYAN og MAGENTA. Alle fargeillustrasjoner må være i CMYK.

Tillegg utfallende: +10%
Tillegg reservert plass: +10%

Stillingsannonser: Pris på forespørsel
Markedsplassen: Pris på forespørsel

Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.


Rabatter

Rabatt gis for serieinnrykk ved samlet bestilling


Bilagsbetingelser

Be om pris på bilag!


Provisjon/godtgjørelse

BYRÅPROVISJON: 3,5 %
FORMIDL.GODTGJØRELSE: 3,5 %

Tekniske data

Bladformat: 210x297
Satsflate: 185x260
Antall Spalter: 3+4
Spaltebredde: 58
Ferdiggjøring: Stiftet
Utfallende trykk: Ja
Papirkvalitet omslag: 90 g Royal Print matt
Papirkvalitet innmat: 90 g Royal Print matt
Raster omslag: 56-60 linjer
Raster innmat: 56-60 linjer
Elektronisk materiell: Høyoppløst pdf-fil med alle fonter inkludert og alle bilder i CMYK-format, min. 300 dpi.

Kunden belastes for sats og repro, ved annonsemateriell i Microsoft Word etc.
Trykkemetode: Offset

Andre opplysninger

Årsabonnement: NOK 440 ekskl. mva
Abonnementet løper til det sies opp skriftlig.