Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Stipend for studenter

Stipendet har som formål å bidra til at norske studenter får anledning til å delta på internasjonale kurs i Norge eller utlandet for å heve det faglige nivå i analytisk kjemi. Stipendet kan ikke overstige NOK 4.000.

Stipendet kan deles ut til høyere grads studenter i analytisk kjemi ved Universiteter og Høgskoler i Norge. Reisestipendiet vil fortrinnsvis tildeles studenter som kan vise til selvstendig akademisk virksomhet eller studenter som har vist spesielt høyt faglig nivå og aktivitet.

Statutter for stipendet finnes på http://www.nks-analytisk.no

Skriftlig søknad med begrunnelse for og beskrivelse av hva stipendiet skal benyttes til samt karakterutskrift, cv og budsjett, sendes
Elin Gjengedal
Universitet for miljø- og biovitenskap
Postboks 5003
1432 Ås

Tlf.:     64 96 55 33
Faks:   64 96 56 01
E-post: elin.gjengedal@umb.no

Det er løpende frist for søknad på dette stipendet.
Søknadene vil bli vurdert av Styret og kan ikke påklages eller overprøves.