Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Organisasjonskomité 2012

Karina Langseth (leder)
Forskningssjef GE Healthcare, FoU
karina.langseth-manrique@ge.com

Elsa Lundanes (ansvar for faglig program)
Professor Universitetet i Oslo, Kjemisk institutt
elsa.lundanes@kjemi.uio.no

Stig Pedersen-Bjergaard (ansvar for faglig program)
Professor Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
stigpe@farmasi.uio.no

Trond Bekker-Larsen (ansvar for leverandørutstilling)
M.Sc KjemiXpert AS
trond.bl@online.no

Sonny Langseth-Manrique (sekretær, ansvar for påmelding og overnatting)
konsulent Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk odontologi
sonnylm@online.no