Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Påmelding av foredrag og postere

Påmelding av foredrag og postere gjøres ved å sende et sammendrag (maks 1 A4 side) på e-post til enten elsa.lundanes@kjemi.uio.no eller til stigpe@farmasi.uio.no. I e-posten skal det stå om man ønsker presentasjonen som et foredrag eller en poster.

Frist for påmelding av postere er 1. november 2011.
Ved å holde fristen blir sammendraget med i symposiumboken.
Påmelding av postere aksepteres for øvrig fram til 5. januar 2012.

I tilfelle man ønsker foredrag skal det også spesifiseres i hvilken av følgende seksjoner man ønsker å delta:

• Kromatografi i Norge
• UngForsk
• Nytt fra leverandørene

Frist for påmelding av foredrag er 15. oktober 2011.
Du vil umiddelbart motta en e-post som bekrefter at ditt sammendrag er mottatt. Aksept av foredrag vil du motta ca. 20. oktober 2011. Aksept av poster vil du motta i løpet av noen få dager etter innsendelse av sammendraget.

Sammendraget må ikke overstige 1 A4-side, og skal ha samme stil som eksemplet under (fra symposiet i 2010):


Husk at du i tillegg til å sende ditt sammendrag også må registrere deg som deltaker på symposiet via hjemmesiden.

Policy for aksept av foredrag og postere: Store deler av symposiet vil ha tre parallelle seksjoner slik at flest mulig som ønsker det får mulighet til å presentere sitt arbeid som foredrag. Dersom antallet påmeldte foredrag overstiger antall plasser i programmet vil yngre forskere få prioritet. Postere er også en svært viktig del av symposiet og vi oppfordrer flest mulig av våre deltakere å delta med postere.