Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Legionella: Ubuden gjest i dusjen

Hvorfor bør du alltid skru på dusjen og forlate badet for noen minutter før du dusjer under varmere himmelstrøk? Det stillestående vannet i kraner og rør er et yndet formeringssted for blant annet legionella-bakterier – så lenge temperaturen ligger i området 25 til 55 °C. Om uhellet skulle være ute, kan det være en trøst at det nå tar kortere tid å påvise bakteriene.
Tekst og foto: Lars Ole Ørjasæter

Det var nettopp stillestående vann i et kjøletårn på et air condition-anlegg som var årsaken til det norske legionella-utbruddet på et hotell i 2001. At vannet i kjøletårnet egentlig skulle befinne seg i en lukket sløyfe er en annen sak… Legionellainfisert vann ble spredt gjennom friskluftanlegget og diffusert ut i rommene.
   Ved slike bakterieangrep er det viktig å kunne analysere prøvemateriale så raskt som mulig. Dyrking av bakterier tar gjerne 7 til 14 dager, og faren for at bakteriekolonien dør underveis er til stede. Tradisjonelle legionellatester har også påvist døde bakterier, noe som har gjort det vanskeligere å fastslå om bakterien fortsatt var aktiv i prøvematerialet.

Hurtigtest
Nå har det kommet en test på markedet der legionella kan påvises i prøvematerialet i løpet av tre timer. Analyser har vist at ikke bare Legionella pneumophila men også andre bakterier innen Legionella-familien kan forårsake Legionærsyke.
   Tyske Vermicon har utviklet en legionellatest basert på Vermicons egen genprobe-teknologi. Teknologien kalles VIT og gjør at en får en rask og pålitelig identifikasjon, kvantifisering og visualisering av mikroorganismene direkte i prøven.
   Rune Vegusdal og Anette Dedenroth hos Med-Kjemi kan fortelle at testen er DNA-basert og at en genprobe sjekker bakteriens signatur.
   - Vermicon-testen utføres ved at prøvematerialet fikseres til sliden, tilsettes VIT løsningen, Inkuberes, vaskes og avleses. Ved at hele analysen foregår direkte på sliden er sjansen for kontaminering minimal sier Anette Dedenroth.
   - Trenger en omfattende utstyr for å gjøre denne typen analyser?
   - Legionellatesten består av en fluoroscenseslides, nødvendige reagenser og en inkubasjonsreaktor. Utover dette er det kun behov for en inkubator som kan arbeide ved +46 °C, destillert vann og et fluorescensmikroskop med rødt og grønt filter, sier Rune Vegusdal.

Enkel i bruk
Hver slide har tre testområder; område der prøven appliseres samt et positivt og et negativt kontrollfelt. Etter at prøven er på plass, tilsettes reagensene. Sliden settes så inn i en liten reaktorboks for inkubering. Deretter vaskes sliden før resultatet kan betraktes i mikroskopet.
   Her vil tilstedeværelse av legionellabakterier lyse opp ved bruk av grønt filter mens legionella pneumophila vil lyse opp ved både rødt og grønt filter. Totaltiden for analysen er tre timer mens prøvebearbeidelse etc. er unnagjort på 15 minutter.
   - Testen kan også brukes ute i felten, forteller Vegusdal.
   - Her kan en gjøre alt arbeidet inkludert fiksering av prøven. Så lenge prøven oppbevares mørkt, kan en oppbevare den i fire til seks uker. Etter fiksering er alle bakteriene døde, og testene kan eventuelt sendes som vanlig post til laboratoriet.

Sparedusj og ENØK
Miljøbevissthet og energiøkonomisering er dessverre ikke alltid av det gode. I Norge er vi stort sett spart for legionella på grunn av det kjølige klimaet, men i Tyskland påvises nærmere 2000 positive legionellaprøver hvert år, og ca. 15% fører til dødsfall. I fjor sommer var det flere legionella-utbrudd i Sverige, og en kunne etter hvert påvise at bakteriene stammet fra feriereiser til Tyrkia og Spania.
   - En bør derfor holde varmtvannet på minimum 60 °C i private husholdninger.
   - Dersom Forbruket av varmtvann er lite i perioder og vanntemperaturen 25-55 °C kan det stillestående vannet i for eksempel varmtvannsberedere bli arnested for bakterier. - Sparedusjer kan således bidra til å spre smitte av bakterier. Ved bruk av sparedusj forstøves vannet slik at vi lettere kan puste inn bakterier og smittestoffer som finnes i vannet, sier Rune Vegusdal.

Flere tester
Vermicon har også andre tester som kan gjøre livet lettere for den som arbeider med mikrobiologi. I dag finnes blant annet tester for å påvise Listeria, pseudomonas, salmonella og E.coli basert på samme raske og spesifikke VIT teknologi. VIT-teknologien er basert på høyytelses genprobe-teknologi der levende bakterier penetreres slik at de fluoriserer innenfra.
   Tilgang til en meget stor genprobe «target sites» database gjør at Vermicon fortløpende kan utvikle nye tester for å påvise konkrete mikrobiologiske individer så vel som hele mikrobiologiske arter innenfor områdene miljø, næringsmiddel og klinisk analyse.

Figur 1. Enkelt og greit: Prøven appliseres og fikseres. Så tilsettes reagens før prøven inkuberes. Deretter vaskes prøven før mikroskopering.

Bildet:
Rune Vegusdal og Anette Dedenroth hos Med-Kjemi markedsfører tidsbesparende tester for blant annet legionella, listeria og pseudomonas. (foto: Kjemi)