Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

18. Norske Symposium i Kromatografi

Rica Park Hotell Sandefjord: Fra 6. til 8. januar 2008 samles landets kromatografiekspertise i Sandefjord til det 18. Norske Symposium i Kromatografi.

Opplev kromatografi og natteliv i Sandfjord...
Opplev kromatografi og natteliv i Sandfjord...

Som tidligere ønsker symposiet å gi en kombinasjon av faglig fornyelse, oppdatering av viktige kunnskaper og siste nytt i instrumentering. Samtidig er alt dette satt inn i en sosial sammenheng hvor man treffer igjen gamle venner og kjente, og knytter nye, verdifulle kontakter.
   Symposiet er beregnet på alle som arbeider med separasjonssystemer, enten det er ekstraksjon, kromatografi, elektroforese eller andre teknikker og med kopling til alle typer detektorer, inkludert til strukturbestemmelse, som massespektrometre. Foredragene og posterne vil gi en kombinasjon av teoretisk innsikt, ny teknologi og praktiske anvendelser, med hovedvekt på teknologi og anvendelser.

Plenarforedrag
Søndag 6. januar starter vi med to plenarforedrag av kjente toppfolk. Det ene blir ved dr. Ian Wilson ved Astra Zeneca i England, som skal snakke om «Biomarker in a haystack - trying to find meaning in metabolite profiling by LC-MS». Ian Wilson er en glimrende foredragsholder med lang erfaring fra kombinerte analysemetoder i legemiddelindustrien.
   Det andre blir «Glycoanalysis for Fundamental and Applied Sciences», ved dr. Niclas Karlsson fra Centre for Bioanalytical Sciences ved National University of Ireland, Galway, Irland. Niclas Karlsson fikk sin utdannelse ved Universitetet i Gøteborg, har arbeidet med analytisk bioteknologi i Australia i sju år og er nå senior scientist ved universitetet i Galway. Han skal belyse et område som blir stadig viktigere for svært mange.

Ekspertise
Mandag 7. januar har vi tre kanoner, hvert på sitt felt. Professor Marja-Liisa Riekkola fra Helsinki Universitet skal snakke om «Capillary electrochromatography - a versatile separation technique in human interaction studies». Professor Knut Irgum fra Umeå Universitet skal ta opp nye materialer/kolonner og professor Risto Kostiainen, også fra Helsinki, skal snakke om «Miniaturization of LC-MS analysis».

Også norsk
Tirsdag morgen har vi engasjert de hjemlige ekspertene. Dr. Thomas Gundersen ved Ernæringsinstituttet snakker om «High-throughput bioanalyse i rutinelaboratoriet - Hvordan møte et stadig økende prøveantall?». Dr. Cato Brede ved Regionsykehuset i Stavanger har som foreløpig titel «Kromatografi som verktøy for overvåking av matemballasje» og dr. Inge Bruheim skal fortelle oss om «Verdens første flytende life science fabrikkfangst og bearbeiding av krill i Antarktis». I tillegg kommer foredrag og postere fra alle dere som nå har anledning til å melde på. Det vil også bli stor utstilling av produkter og tjenester, og de fleste leverandører/produsenter i Norden blir representert. Denne gang introduserer vi et spesielt tilbud om såkalte Tutorials. Da får noen utvalgte foredragsholdere anledning til å bruke mer tid enn i de vanlige foredragene på en kort undervisningstime på områder som antas å være av interesse for relativt mange av deltakerne.