Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Nordens største datamaskin til Tromsø

I 1954 ble Norges første datamaskin Nusse utviklet på Sentralinstitutt for industriell forskning, i våre dager kjent som Sintef i Oslo. Nå har Nusse fått en skikkelig storebror i Tromsø.

Nusse, som sto forr «norsk universell siffermaskin selvstyrt elektronisk», hadde 1000 radiorør, og maskinen kunne håndtere 512 ord med 32 siffer. Fredag 7. september 2007 ble det skrevet ny datahistorie i Norge. Da signerete Universitetet i Tromsø (UiTø) kontrakt med Hewlett Packard om leveranse av nordens største datamaskin. Installasjonen vil finne sted allerede i oktober 2007 og blir på totalt 60 Teraflop/s (60 000 milliarder desimaltalls-beregninger per sekund).

Den nye maskinklyngen blir 30 ganger kraftigere enn Universitetets nåværende superdatamaskin som ble installert i 2005. Totalt vil kostnadene for hele installasjonen komme på over 40 millioner kroner, når også utgiftene til datarom, kjøling og strømforbruk i maskinens levetid tas med.

- For Universitetet i Tromsø er dette et resultat av en langsiktig og strategisk satsing på modellering og simulering som den tredje vei til forskning, sier IT-direktør Magnar Antonsen ved UiTø.

- All statistikk viser at forskere som benytter seg av denne type anlegg er mer produktive og kommer hurtigere ut med sin forskning i konkurranse med store internasjonale miljøer. Det er derfor viktig at et lite universitet som UiTø kan ligge i tet når slike verktøy skal installeres. Med den nye maskinen vil hele forskningsmiljøet i Tromsø for en periode fremover ha det aller beste tilbudet både nasjonalt og internasjonalt.

Hvor høyt oppe på lista over verdens kraftigste maskiner det nye anlegget vil komme ønsker ikke Antonsen å spekulere i.

- Vi har tradisjonelt ikke vært spesielt interessert i slike kåringer, men regner med at vi snakker om et av verdens 50 kraftigste anlegg. Den er til sammenlikning tre ganger kraftigere enn de største maskinene i Sverige og Finland i dag til sammen.

Den nye maskinen er resultatet av et samarbeid mellom UiTø og Uninett Sigma, selskapet som koordinerer investeringer i den nasjonale infrastrukturen for beregningsorientert vitenskap. I alt var det sju leverandører som kjempet om kontrakten, men HP utmerket seg på de fleste punktene. Deres tilbud var ikke bare størst i volum og ytelse, men serverteknologien basert på maskinblad gir også gode utvidelsesmuligheter i fremtiden. Totalt blir maskinen å få 5632 Intel prosessorkjerner og over 12 Terabyte med internminne. Totalt lagringsvolum blir på godt over 200 Terabyte. For å få plass til den 15 meter lange og 16 tonn tunge monstermaskinen har Universitetet i Tromsø innredet et helt nytt rom. 100 kvadratmeter med maskinhall er spesialdesignet for det nye anlegget med blant annet vannkjøling til hvert maskinskap.

Alt av strømkabler og nettverk føres i et fireetasjes system av kabelgater hengende fra taket. Alt dette skal bidra til at anlegget kan settes i drift hurtigst mulig. Ved forrige installasjon ble fem serverskap installert på rekordraske fire timer. Spørsmålet er om Universitetet denne gangen kan installere 17 skap på under denne tiden.

Daglig leder i Uninett Sigma, Jacko Koster, skal sikre at beregningsbehovene til alle de norske forskningsmiljøene ivaretas på beste måte. Han sier seg svært fornøyd med prosessen rundt anskaffelsen.

- Dette representerer en vesentlig økning av den totale beregningskapasiteten for norsk forskning. Teknologien supplerer også de andre ressursene i den nasjonale infrastrukturen for beregningsorientert vitenskap på en god måte.

Det nye anlegget vil bli spesielt rettet mot behov innen teoretisk og beregningorientert kjemi, et område der UiTø nettopp har fått tildelt et Senter for fremragende forskning. Anlegget vil gi norske forskere innenfor dette området et fortrinn og kan med det bidra både til å hjelpe klimaforskere og til å sette fart i utviklinga av nye medisiner. For UiTø vil maskinen bidra til økt kunnskap og forskningsproduksjon, samt gi Universitetet økt synlighet og bedre vilkår i rekrutteringen av nye studenter og ansatte til de beregningsorienterte fagene.