Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Bygger videre på verdens mest avanserte bioraffineri

Borregaard har i dag verdens mest avanserte bioraffineri. Ingen får så mye ut av en tømmerstokk som oss. Dette gir oss et godt utgangspunkt for å satse innen biokjemikalier og neste generasjonsbiodrivstoff, sier Borregaards adm.dir. Per Sørlie.

- Vi vil nå bygge opp en egen organisasjon som vil konkretisere vår satsing på området, forteller Sørlie. Borregaard har den siste tiden arbeidet med ulike vekstområder for Borregaard.

- Det vi nå vil prioritere, er å bygge opp en virksomhet knyttet til utvikling av neste generasjons biodrivstoff basert på lignocellulosemateriale som tømmer, skogsavfall, plantematerialer og lignende. Framstilling av biodrivstoff gir også interessante biprodukter som vi kan utnytte til biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter. Det er for tidlig å si hvilken teknologi som skal benyttes eller hvordan dette skal skje, men innen biodrivstoffområdet kan det tenkes flere modeller og områder som er interessante for oss. Det satses store forskningsressurser på dette over hele verden.

- Borregaards erfaring og kompetanse på området gjør oss også interessant som partner for aktører som utvikler teknologier for biodrivstoff, sier Sørlie.
   Borregaard har i over ett år hatt et par årsverk som har sett på utviklingsmuligheter for Borregaard på dette området. Nå skal dennes satsingen trappes opp, og det skal bygges opp en organisasjon for forretningsutvikling som skal konkretisere satsingen. Gisle L. Johansen skal lede dette arbeidet. Teknologier og produksjonsmuligheter skal vurderes, og markeder og samarbeidspartnere undersøkes.

- Det kan bli aktuelt med investeringer og oppkjøp, sier Sørlie. Spennende ingredienser Også innen ingredienser tror Sørlie det vil være vekstmuligheter. Borregaard Ingredients er et nytt område som nå består av vanillin- og gjærvirksomheten samt den nye satsingen innen Denomega; smak og luktfrie omega-3 oljer.

- Den plattform vi har fått på dette området, kan utvikles videre til et spennende område. Det er stor internasjonal vekst og satsing innen ingredienser, sier Sørlie. Nye produkter Sørlie forteller at Borregaard nå har flere forsknings- og utviklingsprosjekter som han forventer kan bidra til ny vekst for Borregaard.

- Både innen lignin og cellulose har vi noen prosjekter som er lovende og som kan gi oss ny vekst på nye områder. Nye medarbeidere De områdene som nå er blinket ut som vekstområder, vil medføre nye stillinger og økte personalressurser.

- Vi vil bygge nye organisasjoner både ved hjelp av egne, interne kandidater og gjennom ekstern rekruttering, avslutter Per Sørlie.