Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Birkelandprisen tildelt for bidrag til løsning av produksjonsproblemer ved naturgassutvinning

Yaras Birkelandpris for 2015 er tildelt dr. Pei Cheng Chua (35) for hennes doktorgradsavhandling «Studies on New Classes of Low Dosage Hydrate Inhibitors», som hun ble tildelt graden Philosophiae Doctor for ved Universitetet i Stavanger (UiS) i 2013. Arbeidet ble utført under veiledning av professor Malcolm Kelland ved Universitetet i Stavanger. Prisen på 100.000 kroner ble overrakt av Yaras teknologidirektør, Pierre Herben, i forbindelse med årets Birkelandforelesning på Det Norske Videnskaps-Akademi 24. september.

Yaras Birkelandpris for 2015 er tildelt dr. Pei Cheng Chua.
Yaras Birkelandpris for 2015 er tildelt dr. Pei Cheng Chua.
Yaras Birkelandpris for 2015 ble overrakt dr. Pei Cheng Chua av Yaras teknologidirektør, Pierre Herben, i forbindelse med årets Birkelandforelesning på Det Norske Videnskaps-Akademi 24. september. Til venstre gratulerer prorektor ved Universitetet i Stavanger, professor Tor Hemmingsen.
Yaras Birkelandpris for 2015 ble overrakt dr. Pei Cheng Chua av Yaras teknologidirektør, Pierre Herben, i forbindelse med årets Birkelandforelesning på Det Norske Videnskaps-Akademi 24. september. Til venstre gratulerer prorektor ved Universitetet i Stavanger, professor Tor Hemmingsen.

Yaras Birkelandpris går til et doktorgradsarbeid som best reflekterer Kristian Birkelands forskerånd. Prisen deles ut årlig, første gang var i 2009, og alternerer mellom fysikk og kjemi. Det vitenskapelige innholdet i avhandlingen skal, så langt det er mulig, bidra til teknologisk gjennombrudd og innovasjon. Prisen og tildelingsseremonien skal fokusere på miljø og teknologi, samt skape interesse for tverrfaglig forskning og utvikling.


Store utfordringer ved olje- og gassproduksjon
I tillegg til en god introduksjon, omfatter Chuas avhandling 11 publiserte artikler som er publisert i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter av høy kvalitet. I syv av disse er Cheng oppført som førsteforfatter. Hun har samarbeidet med fem andre forskningsgrupper i Japan, UK og USA.

De vitenskapelige problemer som er omtalt i avhandlingen, finnes i olje- og gassindustrien, innenfor feltet isplugging av rørledningene. Pei Cheng Chuas avhandling har gitt viktige bidrag til å møte en av de store utfordringer i produksjon og transport av gass og kondensat i olje- og gassindustrien.

Naturgass kombinert med produksjonsvann under høyt trykk og lave sjøbunnstemperaturer kan danne hydrater og forårsake isplugging, noe som i verste fall kan stoppe gasstrømmen fullstendig. Chua har utviklet, produsert og trykktestet nye, bedre og mer miljøvennlige kjemikalier som stopper ising. Disse har vist bedre ytelse og har mindre miljømessig påvirkning enn produkter som allerede er på markedet. Oljeindustrien har allerede vist interesse for de nye produktene.


Is kan tette rør
Ett av tiltakene for å beholde en høy produksjon av olje i Nordsjøen er å utvikle de mange små feltene som har allerede blitt oppdaget. Dette krever lønnsomme produksjonsløsninger. En av de største utfordringene er å hindre ising i rørledningen. Det kan oppstå som en naturlig reaksjon når naturgass og produsert vann blir utsatt for høyt trykk og kalde sjøbunnstemperaturer.

Denne type ising kalles for gasshydrat og er et problem som må håndteres, ellers kan isingen plugge en rørledning fullstendig og hindre olje- og gassproduksjonen. Forskjellige metoder blir brukt for å forhindre ising, tilpasset situasjonen i det enkelte olje- eller gassfelt.
Ofte bruker man rett og slett en form for frostvæske. Problemet med disse kjemikaliene er at det kreves store mengder av dem. Dette skader ikke naturen, men koster penger, krever mye logistikk og utgjør en potensiell helserisiko for de ansatte i offshore-industrien.


Kjemiske løsninger
De siste 10–15 årene har forskere utviklet alternativer, kjent som lavdoserings-hydratinhibitorer (LDHI-er). De er væsker med kjemiske sammensetninger som enten forsinker isingen i lange perioder eller sprer hydratpartiklene for å hindre at de tetter rørledningen.

Flere slike stoffer er i dag tilgjengelige som kommersielle produkter, men har begrenset virkning under visse trykk- og temperaturforhold. Derfor er det behov for mer effektive eller miljøvennlige varianter til bruk i Nordsjøen.

Pei Cheng Chua har designet, fremstilt og trykktestet nye stoffer som har vist seg å gi bedre ytelse og/eller er mer miljøvennlige enn det som fins på markedet i dag. Nå hedres hun med Yaras Birkelandpris for sin forskning

Basert på Chengs forskning er det tatt ut flere patenter og dannet et spin-off selskap basert på arbeidene ved UiS, «Eco Inhibitors».